Etikett: välfärdsutredningen

Tummen ned för ömsesidiga försäkringsbolag i välfärden!

Nej, det fungerar inte att låta företag i välfärden att organiseras som ömsesidigt drivna försäkringsbolag. Det konstaterar Välfärdsutredningen som presenterade sitt betänkande i dag tisdag. 

Ska det tillåtas vinster i bolag som är aktiva i ”välfärdssektorn”?

I dag presenterade Välfärdsutredningen sitt betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, där det stora numret är att utredaren vill begränsa vinster i ”välfärdsbolag” till 7 procent på insatt kapital. 

I utredningen går utredaren Ilmar Reepalu igenom olika alternativ för hur bolag aktiva i välfärdssektorn kan organiseras. 

Något överraskande är en modell med ömsesidigt drivna försäkringsbolag något som utredaren går igenom – och förkastar. 

Visserligen finns det vissa fördelar med att endast ömsesidiga livbolag skulle få vara verksamma i välfärdssektorn, menar utredaren och pekar bland annat på att det finns ett tydligt regelverk för hur utdelning får ske.

Men samtidigt finns det problem med de ömsesidiga bolagen. Den ömsesidiga modellen i sig förhindrar inte stora vinstuttag. Det är därför svårt att se hur modellen skulle kunna implementeras på välfärdsområdet, heter det i utredningen.

Utredningen fastnar sammanfattningsvis för slutsatsen att det inte är någon bra idé att bara tillåta vissa bolagsformer inom välfärdsområdet.

En uppräkning av vissa associationsformer riskerar att inte bli heltäckande. Det är inte heller rimligt att kräva att alla som bedriver välfärdsverksamhet i andra juridiska former ska byta associationsform, menar utredaren.

Klicka här för att läsa hela utredningen.