Etikett: Afa

Alecta, AMF och Afa till attack mot TPL i gemensam debattartikel

De tre partsbolagen Alecta, AMF och Afa tillsammans med Tjänstepensionsförbundet skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att förslaget om reglering av tjänstepsnsionföretag riskerar att leda till långtgående och långvariga försämringar av de svenska tjänstepensionerna.

Debattartikeln anknyter till det remissvar som de fyra undertecknarna av debattartikeln skrev tidigare.

Enligt Alecta, AMF och Afa tillsammans med Tjänstepensionsförbundet innebär förslaget till ny lagstiftning lägre pensioner, dyrare pensioner och mindre trygga pensioner.

Dessutom slår förslaget mot den svenska partsmodellens förmåga att leverera trygghet under och efter arbetslivet. Därför bör lagförslaget arbetas om, skriver undertecknarna av artikeln.

Här kan du läsa hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.