Etikett: Alexander Frick

Hjerta säljer sin andel av United Securities AB till Tydliga

Hjerta informerade i dag om att man har tecknat avtal om att sälja sin aktieandel i United Securities AB. Enligt Hjerta sker detta för att Hjerta ska fokusera på sitt eget värdepapperserbjudande.

Från årsskiftet kommer Hjerta därför att erbjuda möjligheten att bli anknutet ombud till Hjertas värdepappersbolag. Hjertas värdepapperserbjudande innefattar en egen fonddepå med ett kunderbjudande som är anpassat efter det nya regelverket MiFID II som träder i kraft 3 januari 2018.

Detta beskrivs av Hjerta som en viktig del och ett naturligt steg i Hjertas långsiktiga strategi att bli Sveriges ledande rådgivare inom försäkring och sparande.

– Satsningen möjliggör för kunderna att spara i depå med starkt kunderbjudande anpassat efter det nya regelverket, säger Maria Schäder, VD för Hjertas värdepappersbolag, i en presskommentar.

Köpare av aktierna är förmedlarsammanslutningen Tydliga. På så vis är fortfarande två förmedlarorganisationer storägare i bolaget: Tydliga och Säkra. Parallellt med ägarförändringen genomförs ett VD-byte där Alexander Frick utses till ny tillförordnad VD. Han har tidigare bland annat varit VD i Nord Fondkommission under en period.

United Securities hade förra året en omsättning på 85,1 (85,3) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (7,5) miljoner kronor. Robert Edberg, VD för Hjerta, är sedan år 2015 ledamot i styrelsen för United Securities.