Etikett: Robert Edberg

Hjerta säljer sin andel av United Securities AB till Tydliga

Hjerta informerade i dag om att man har tecknat avtal om att sälja sin aktieandel i United Securities AB. Enligt Hjerta sker detta för att Hjerta ska fokusera på sitt eget värdepapperserbjudande.

Från årsskiftet kommer Hjerta därför att erbjuda möjligheten att bli anknutet ombud till Hjertas värdepappersbolag. Hjertas värdepapperserbjudande innefattar en egen fonddepå med ett kunderbjudande som är anpassat efter det nya regelverket MiFID II som träder i kraft 3 januari 2018.

Detta beskrivs av Hjerta som en viktig del och ett naturligt steg i Hjertas långsiktiga strategi att bli Sveriges ledande rådgivare inom försäkring och sparande.

– Satsningen möjliggör för kunderna att spara i depå med starkt kunderbjudande anpassat efter det nya regelverket, säger Maria Schäder, VD för Hjertas värdepappersbolag, i en presskommentar.

Köpare av aktierna är förmedlarsammanslutningen Tydliga. På så vis är fortfarande två förmedlarorganisationer storägare i bolaget: Tydliga och Säkra. Parallellt med ägarförändringen genomförs ett VD-byte där Alexander Frick utses till ny tillförordnad VD. Han har tidigare bland annat varit VD i Nord Fondkommission under en period.

United Securities hade förra året en omsättning på 85,1 (85,3) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (7,5) miljoner kronor. Robert Edberg, VD för Hjerta, är sedan år 2015 ledamot i styrelsen för United Securities. 

Jonas Gyllenkrook utbildar om pensioner för Hjerta-medlemmar

Hjerta meddelar i dag att ITP-experten Jonas Gyllenkrook framöver kommer att fungera som pensionsspecialist knuten till Hjerta. Dels ska han bistå Hjerta-bolaget Kollberg & Enqvist med rådgivning, dels kommer han att hålla ITP-utbildningar för Hjerta-medlemmar.

Jonas Gyllenkrook driver sedan 2014 det egna företaget Pensionspedagogen med fokus på att berätta pedagogiskt och förståeligt hur pensionen fungerar — via information, utbildning och förklaringar. Tidigare har han bland annat arbetat med försäljning och pensionsinformation på SPP, Alecta och Aon. År 2009 utsågs han till Årets Pensionsspecialist av medlemmarna i Nätverket för Pensionsspecialister. 

– Jag brinner för att göra det svåra enkelt och intressant när det gäller pensioner och förmåner, säger Jonas Gyllenkrok.

Robert Edberg, VD på Hjerta, ger följande presskommentar:

– Det glädjer mig att hälsa Jonas Gyllenkrook välkommen till Hjerta. Vi fortsätter att växa och stärker vår organisation med ytterligare kompetens. Hans insatser att utbilda och göra pensioner roligt kombinerat med hans expertiskunskaper inom ITP blir en stor tillgång för oss.

Fria Finansiell Planering blir nytt Hjerta-bolag

Hjerta informerar om att försäkringsförmedlaren Peter Ericsson på Halmstadsbolaget Fria Finansiell Planering, förkortat Fria, nu ansluter till Hjerta.

Fria Finansiell Planering har sitt säte i Halmstad men har kunder över hela landet, bland annat i Tranås där Peter Ericssons är uppväxt.

Med 17 års branscherfarenhet tar han med sig sina goda kundrelationer och de två nyckelbegreppen förtroende och långsiktighet, som han har byggt sin verksamhet på sedan start, skriver Hjerta.

– Hjerta växer och fortsätter att attrahera duktiga försäkringsförmedlare. Vi är glada att välkomna Peter Ericsson på Fria och ser fram emot ett gott samarbete, säger Hjertas VD Robert Edberg i en presskommentar.