Etikett: Anna mollstedt

Extrastämma i SH Pension för att sänka garantiräntan

Den 26 september ordnar SH Pension en extrastämma för att fatta beslut om ny lägre garantinivå på det premiebestämda beståndet.

Rubriken på dagordningen för den enda punkten på extrastämman, bortsett från ren formalia, lyder så här:

”Förändring i stadgar med anledning av ny garantinivå för det premiebestämda beståndet.”

Anna Mollstedt, marknadskommunikatör på SH Pension, vill inte säga i dag vilken garantinivå som kommer att föreslås, men säger så här om bakgrunden till beslutet om ny nivå på garantiräntan:

– Att vi ser över garantinivåerna grundar sig i att vi nästa år står inför ett vägval gällande ansökan om att gå in i ett nytt regelverk. I samband med detta gör vi en översyn av garantinivåerna för att säkerställa att de ligger anpassade både marknadsmässigt och till rådande ränteläge. På stämman kommer ett förslag om vilken nivå vi ska ligga på framöver presenteras och beslutas om.

SH Pension är varumärket för Svensk Handel Pensionskassan med dotterbolaget Svensk Handel Fondförsäkring AB.