Etikett: bengt norrby

Premiepensionen gav 12,9 procents snittavkastning förra året

Under 2017 fick landets premiepensionssparare en avkastning på 12,9 procent i genomsnitt. Det framgår av Pensionsmyndighetens summering av premiepensionsåret 2017 som presenterades i dag. 

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet närmare 7,4 miljoner personer, fördelade på 5,9 miljoner pensionssparare och 1,5 miljoner pensionärer. Vid slutet av 2017 uppgick det totala förvaltade kapitalet inom premiepensionen till 1 140,9 miljarder kronor, mot 985,9 miljarder kronor ett år tidigare.

Av det totala förvaltade kapitalet var 1 110,2 miljarder kronor i fondförsäkring och 30,7 miljarder kronor i traditionell försäkring. Under året placerades 39,5 miljarder kronor i nya pensionsrätter, medan knappt 9,1 miljarder kronor betalades ut i premiepensioner. 

Genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna var 173 400 kronor, vilket är en ökning med 25 200 kronor från föregående år. 52 procent av pensionsspararna har sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa. Deras fondkapital motsvarar 33 procent av det totala fondkapitalet i premiepensionssystemet. 

Sparandet i AP7 Såfa slog under förra året genomsnittssparandet med en avkastning på 14,4 procent. De som valt en egen fondportfölj hade i genomsnitt en avkastning på 11,3 procent, visar Pensionsmyndighetens sammanställning.

Sedan starten av premiepensionssystemet har avkastningen varit i genomsnitt 9,0 procent för ickevalsalternativet, AP7 Såfa. Motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,6 procent. Genomsnittet för samtliga fondsparare har varit 7,1 procent.

Den avgift som tas ut av spararna för förvaltningen av fonderna ökade under 2017 till 2 466 miljoner kronor, jämfört med 2 033 miljoner kronor 2016. Den genomsnittliga avgiften uppgick i slutet av 2017 till 0,22 procent, där avgiften för fonderna på fondtorget var i genomsnitt 0,30 procent mot 0,10 procent för AP7 Såfa.

– Pensionsmyndigheten arbete för att sänka spararnas kostnader får stor effekt på lång sikt. Kravet på rabatt ger i genomsnitt mellan 0,3 och 0,5 procent lägre avgift, och det gör i sin tur att premiepensionen blir 10 till 15 procent högre, säger Bengt Norrby, analytiker vid Pensionsmyndigheten, som har skrivit rapporten om premiepensionen 2017, i en presskommentar.

Andelen kapital i fondförsäkring som uppfyller SWESIF:s krav på hållbara investeringar ökade under året från 65 procent till 71 procent.

80 procent av pensionärerna har fondförsäkring och av dessa har 65 procent en egen portfölj och 35 procent har placerat kapitalet i AP7 Såfa. 20 procent av alla pensionärer har sina pensionsmedel placerade i traditionell försäkring.

Här kan du själv ladda ned rapporten från Pensionsmyndigheten.