Etikett: Björn Schedwin

RideSafe! LF Göteborg och Bohuslän söker 2 000 testförare

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän söker nu 2 000 testförare för att under en månads tid dokumentera det egna körbeteendet med hjälp av ny teknik.

Testet RideSafe 30 dagar är ett test utvecklat av Länsförsäkringar tillsammans med Autoliv. Satsningen beskrivs som ett försök att vända trenden på senare tid med ett ökat antal olyckor. Projektet genomförs under vecka 9 till 12. De medverkande bilisterna får efter en månad se hur olycksbenägna de är i förhållande till andra trafikanter och får möjlighet att förändra sitt beteende i rätt riktning.

— Det här sättet att tolka risker kan hjälpa både oss och förare att förebygga tillbud, säger Björn Schedwin, affärsområdeschef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, i en presskommentar.

I testet används en mobil tjänst som monitorerar körbeteende avslöjar hur säkra eller riskfyllda testförarna egentligen är i trafiken.

— Vi tittar på hur testförare hanterar gaspedalen, vilka vägval de gör, hur mycket de använder sin mobiltelefon under färd och vilka trafiksituationer de utsätter sig för. Vissa testförare kommer att få höga betyg för sitt körbeteende och sina vägval och stärks av det. Andra blir medvetna om att de behöver förändra sitt beteende eftersom de utgör en risk för både sig själva och andra, säger Björn Schedwin.

Här hittar du mer information om RideSafe 30 dagar.