Etikett: bolån

Finansinspektionen: Nu sjunker bankernas marginal på bolån

Under den senaste tiden har bankernas marginaler på bolån sjunkit. Det framgår av Finansinspektionens senaste statistik över bolånemarginaler. Under andra kvartalet gick marginalerna ned med 7 punkter, från 1,64 procent vid utgången av det första kvartalet till 1,57 procent vid utgången av det andra kvartalet.

Finansinspektionen menar att bruttomarginalen, trots nedgången under det andra kvartalet, fortsätter att ligga på en hög nivå.

De annonserade räntenivåerna – listräntor – var i princip oförändrade under kvartalet. De faktiska utlåningsräntorna sjönk däremot, till följd av större rabatter jämfört med listräntorna.

Sedan 2010 har det införts en rad regleringar för att minska sårbarheten för låntagare och banker. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad. Enligt FI har de införda regleringarna inneburit en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40–50 räntepunkter. Det betyder att endast en mindre del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010–2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

FI:s krav för att godkänna nya aktörer inom bolån

Finansinspektionen har ställt samman en promemoria som bland annat behandlar vilka krav som nya aktörer på bolånemarknaden behöver uppfylla för att få ett godkännande från tillsynsmyndigheten. 

FI poängterar i sin analys att ökad konkurrens på bolånemarknaden i grunden  är något positivt.

Samtidigt får det inte ske på bekostnad av konsumentintressen och behovet av stabilitet.

I sin promemorian beskriver Finansinspektionen några grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas för att nya bolåneaktörer inte ska bidra till ökade risker för enskilda konsumenter eller för det finansiella systemet.

Bland annat menar FI att kravet på långsiktighet och robusthet hos aktörerna bör ske genom att aktörernas refinansieringsrisker begränsas, så att den genomsnittliga löptiden på finansieringen för nya bolåneaktörer bör spegla bolånens förväntade löptid. 

Enligt FI kommer man särskilt att beakta dessa förutsättningar vid tillståndsprövning och i tillsynen av aktörer på bolånemarknaden.

Här kan du ta del av Finansinspektionens promemoria. 

Skandias bolån kan sänkas till 1,09% – om du har tjänstepension

Skandia meddelar i dag att man vässar sitt bolåneerbjudande ytterligare. Kunder med tjänstepension i Skandia kan få bolån med en ränta ned till 1,09 procent, räknat på tre månaders bindningstid.

– Med en ränta ned till 1,09 procent erbjuder vi konkurrenskraftiga bolån för nya och befintliga kunder. En fjärdedel av befintliga bolånekunder hos Skandia kommer att få vår bästa ränta, 1,09 procent. Vi erbjuder en trygg och transparent lösning för många bolånetagare med tjänstepension i Skandia. Med det nya erbjudandet räknar vi med att nå ut till ännu fler, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia i en presskommentar.

Prismodellen börjar gälla vid midsommar. Utöver tjänstepension spelar lånets storlek, belåningsgrad och sparande in när det gäller nivån på rabatten. Enligt Skandia innebär den nya rabattmodellen kommer innebära att 7 av 10 av befintliga bolånekunder får en lägre ränta. Den rabatt kunden får ligger fast utan återkommande ränteförhandlingar och befintliga kunder får en sänkning utifrån den nya modellen.

FI varnar för fortsatt höga bolån – ny undersökning publicerad

Finansinspektionen konstaterar i en färsk rapport att hushållens skulder fortsätter att öka. Under förmiddagen höll generaldirektör Erik Thedéen en pressträff tillsammans med chefsekonom Henrik Braconier om den nya oroande bolånestatistiken.

Av Finansinspektionens bolåneundersökning framgår att många nya bolånetagare har stora skulder i förhållande till sin inkomst och till bostadens värde – samtidigt som bostadsrättsföreningars skulder ökar risker för hushållen.

Men Finansinspektionen kan också konstatera att nya bolånetagare faktiskt har goda marginaler för att klara betalningarna, och att jämfört med tidigare år är det fler hushåll som skulle klara stigande räntor.

– Hushållens skulder fortsätter att öka. Det skärpta amorteringskravet som infördes för en månad sedan är viktigt för att dämpa utvecklingen, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en presskommentar. 

Här kan du läsa Finansinspektionens analys.

Avanza och Stabelo lanserar bolån utan krav på sparkapital

Avanza lanserar i dag tillsammans med Stabelo ett bolån med en ränta på 1,29 procent och utan krav på sparkapital. Enligt Avanza är detta i dag den lägsta snitträntan på marknaden. 

Bolånet erbjuder en färdigförhandlad ränta, som vid en bindningstid på 3 månader är 1,29 procent, att jämföra med bankernas snittränta på 1,57 procent. 

Erbjudandet bygger på en modell med bolånefond, där pensionsbolag och andra institutionella investerare ges möjlighet att investera. Det förväntas ge billigare bolån och enligt Avanza dessutom bättre avkastning för Sveriges pensionärer. 

– Genom att låna ut pengar från en bolånefond introducerar vi, tillsammans med Stabelo, ytterligare ett finansieringsalternativ på svensk bolånemarknad. Det är positivt för både bolånekunder och pensionssparare, säger Avanzas VD Rikard Josefson i en presskommentar.

Bolånet avser kunder med en belåningsgrad på högst 60 procent. Enligt Avanza motsvarar det mer än hälften av Sveriges totala bolånevolym. 

Initialt vänder sig erbjudandet till en utvald del av kunderna för att utökas till allmänheten i början av nästa år. 

FI: Kravet på amortering har dämpat marknaden för bolån

Amorteringskravet som infördes förra året har hittills haft en dämpande effekt, menar Finansinspektionen i en analys som presenteras i dag. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder. Samtidigt kvarstår riskerna med hushållens stora skulder, enligt FI.

Finansinspektionens undersökning omfattar  nya bolån som tagits upp efter det att amorteringskravet infördes förra året.

Analysen visar att amorteringskravet har fått effekt och att hushållens motståndskraft fortsatt att förbättras jämfört med tidigare års bolåneundersökningar. Men det framgår också av rapporten att många bolånetagare fortsatt har höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst.

– Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier i en presskommentar.

Bolåneundersökningen presenteras av FI på en pressträff i dag på förmiddagen.

Här kan du läsa hela Finansinspektionens bolåneundersökning. 

Rekordhöga marginaler på bankernas bostadslån

Aldrig någonsin tidigare har Finansinspektionen mätt upp lika höga marginaler för bankernas bolån. Det framkom när FI publicerade statistik över hur bolånemarginalerna utvecklats under fjärde kvartalet 2016. 

Finansinspektionen har mätt bankernas marginaler på bolån sedan 2002. 

Som framgår av diagrammet har marginalerna från 2008 och framåt ökat kraftigt.

En förklaring är att det rekordlåga ränteläget bidragit till att bankerna kan höja sina marginaler på bolånen utan att det blir särskilt kännbart i kundernas plånböcker. 

Fjärde kvartalet 2016 var bankernas bolånemarginal högre än något enskilt kvartal sedan 2002: 1,73 procent.