Etikett: cancerfonden

Fimpa nu! Skandia och Cancerfonden om rökningens pris

Skandia och Cancerfonden har tillsammans med IHE tagit fram en rapport som visar samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. Rapporten pekar på de stora vinster som kraftfulla satsningar för minskat rökande innebär – för individen och för samhället.

Kostnaderna för ohälsa i Sverige ökar.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar.

Men ändå röker hela tio procent av Sveriges befolkning – och inte mindre än var fjärde gymnasieelev.

Enligt beräkningarna i rapporten kostar rökningen samhället 31,5 miljarder kronor per år i vårdkostnader och fortfall i produktion på grund av sjukdom.  

I rapporten lyfter författarna fram att det faktiskt går att påverka beteenden – som rökning – och vilka positiva konsekvenser det kan ge för samhället och individen.  

Här kan du läsa hela rapporten.