Etikett: claes Malmkvist

Länsförsäkringar Västerbotten ny delägare i Lansa Fastigheter

Länsförsäkringar Västerbotten går nu in som ny delägare i Länsförsäkringars hyresfastighetsbolag Lansa. Förhoppningen är att ytterligare Länsförsäkringsbolag ska ansluta under nästa år.

Sedan början av 2000-talet har Länsförsäkringar ett fastighetsbolag för kommersiella fastigheter i Stockholm – Humlegården – med 19 länsbolag som delägare.

Förra året bildades även ett fastighetsbolag inom Länsförsäkringar med fokus på bostäder och samhällsfastigheter – Lansa Fastigheter – med huvudkontor i Göteborg. VD för bolaget är Claes Malmkvist.

Från start fanns fem länsförsäkringsbolag med som delägare: Dalarnas Försäkringsbolag, Länsförsäkringar Bergslagen, Länsförsäkringar Kalmar, Länsförsäkringar Jämtland och Länsförsäkringar Södermanland.

Styrelseordförande är Tomas Eriksson, VD för Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter. Övriga styrelseledamöter är Cesar Åfors, även styrelseordförande för Länsförsäkringar Södermanland, Anna Blom, som är VD Länsförsäkringar Kalmar, Anders Grånäs, VD för Dalarnas Försäkringsbolag och Bengt Erik Lindgren, styrelseordförande för Länsförsäkringar Bergslagen.

Sedan starten hösten 2016 har man hunnit med att göra flera investeringar i hyresfastigheter runt om i landet. Bolaget har i dag innehav i Karlstad, Linköping, Upplands Bro, Knivsta och Örebro.

– Vi har ett långt investeringsperspektiv och vill ha en stabil och trygg avkastning under lång tid. För att få den avkastning vi vill ha har vi valt att investera i kransen på storstäderna och i regionstäder som har god tillväxt, säger VD Claes Malmkvist till Sak & Liv.

Nu tar Lansa Fastigheter AB nästa steg i utvecklingen, genom att ta in nya delägare.

Under hösten har Länsförsäkringar Västerbotten kommit med bland delägarna. Förhoppningen att ytterligare ett eller flera bolag i kan komma med under våren.

– Vår önskan är att kunna bredda ägandet. Vi behöver bli finansiellt starkare för att göra fler investeringar. Och när vi är fler kan vi skapa en tillgänglighet för delägarna på riksnivå, som inte är möjlig för de enskilda länsbolagen att göra på egen hand, säger Claes Malmkvist.

Just nu är det mycket tal om en vikande bostadsmarknad på grund av omfattande byggande och stigande räntor. Hur ser du på möjligheten -– Effekterna som nu visar sig på bostadsmarknaden är en uppbromsning för bostadsrätter. Hyresrätter i bra lägen och med rimlig hyra som vi har, är mindre känsliga. En avmattning kan även ge affärsmöjligheter för en aktör som Lansa.