Etikett: CRK Forest Management

Folksam investerar 50 miljoner euro i ny svensk skogsfond

Folksam meddelar i dag att man valt att investera i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Sammanlagt investerar bolagen i Folksamgruppen 50 miljoner euro.

Bakom Silvestica ligger SEB och CRK Forest Management. Fonden är tänkt att förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre baltiska länderna. Skogsinnehavet ska förvaltas och förädlas ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica inom tre till fem år ska äga skogsmark motsvarande 500 miljoner euro.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig så här: Folksam Liv 22 miljoner euro, KPA Pension 22,5 miljoner euro och Folksam Sak 5,5 miljoner euro. Enligt Folksam bidrar investeringen positivt till riskspridningen i tillgångsportföljerna. 

– Det här engagemanget i skogstillgångar passar oss bra och bidrar både till fortsatt god avkastning till våra kunder och en hållbar utveckling. Investeringen ger oss realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den har låg korrelation med aktiemarknaden, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning, i en presskommentar.