Etikett: Dan Lindwall

Tjänstepensionspremier ökade med 16 procent i Handelsbanken Liv

Det går framåt för Handelsbanken Liv! Under förra året ökade inbetalda premier med 16 procent jämfört med föregående år, när det gäller tjänstepensioner i Sverige. Det framgår av Handelsbankens bokslutskommuniké i dag på morgonen. 

Trots ökningen av premievolymen var dock det förvaltade kapitalet i Handelsbanken Liv oförändrat vid utgången av 2018 jämfört med ett år tidigare; 139 miljarder kronor.

För banken som helhet ökade intäkterna under förra året med 5 procent till 43,8 (41,7) miljarder kronor. Rörelseresultatet växte i samma takt. Resultatet för 2018 uppgick till 22,0 (21,0) miljarder kronor. Resultat efter skatt steg till 17,4 (16,1) miljarder kronor, en ökning med 8 procent.

Under fjärde kvartalet 2018 ökade intäkterna med 3 procent till 11,1 (10,7) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade med 1 procent till 5,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt gick ned med 2 procent till 4,0 miljarder kronor.

Handelsbanken meddelade också under onsdagen att man utser nya chefer på några tunga positioner. De tillträder sina nya befattningar den 1 mars.

• Dan Lindwall har utsetts till chef för Handelsbanken Capital Markets som består av affärsområdena Markets, Asset Management, Pension and Life och International. Han är i dag tillförordnad chef för Handelsbanken Markets & Asset Management och medlem i bankens Senior Management.

• Joakim Jansson har utsetts till CIO och chef för Group IT. Han efterträder Agneta Lilja som går i pension och lämnar banken den 31 mars och då även bankens Senior Management. I dag arbetarJoakim Jansson som chef för Business Support Capital Markets och är medlem i bankens Senior Management.

• Anna Possne har utsetts till chef för Group Products and Services och medlem i bankens Senior Management. Hon är i dag chef för Products and Business Development inom Business Support Capital Markets.

Här kan du ta del av Handelsbankens bokslutskommuniké i dess helhet.