Etikett: Eligo Invest

Free Broker Group köper 13 procent av Cicero Fonder

Free Broker Group i Norden AB har ingått ett avtal om att förvärva 13,34 procent av aktierna i Cicero Holding AB som är moderbolag till Cicero Fonder AB. 

Cicero Fonder beskrivs som ett analysdrivet fondbolag grundat år 2000. Fondutbudet består av allokeringsfonder, nordiska aktie- och räntefonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. Sammanlagt arbetar 16 personer på Cicero Fonder. Fonderna har cirka 8 miljarder kronor under förvaltning.

Säljare är Mikael Sandström. Förvärvet genomförs i samarbete med Eligo Invest AB, som förvärvar lika stor andel av bolaget som Free Broker Group AB. Tillsammans kommer man alltså att äga 16,68 procent av Cicero. Huvudägarna, Christer Sterndahlen och Bengt Holmström, kommer att kvarstå som ägare och anställda i bolaget.

Free Brooker Group i Norden AB är relativt en ny aktör på förmedlarmarknaden med cirka 150 rådgivare på ett 40-tal orter i Sverige. 

Förvärvet är villkorat av godkännande från Finansinspektionen. Förvärvet förväntas vara slutfört under Q3 2017.