Etikett: Euroaccident

Euroaccident lanserar egen hälsocoach i rehabförsäkringen!

Vad får dig att komma snabbt tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning? Varför inte en egen hälsocoach? Euroaccident berättade den 12 oktober att hälsocoachning nu kan ingå som en del i rehabplanen i rehabiliteringsförsäkringen ”ComeBack”.

– Vi har kunnat erbjuda någon att få hjälp hos en psykolog, men hittills har det saknats strukturerat stöd för att hjälpa till att förändra livsstilsrelaterade problem som påverkar välmåendet. Med nya hälsofrämjande insatser i försäkringen får våra kunder bättre förutsättningar för en hållbar rehabilitering, säger Therese Leijonhufvud, produktchef Hälsa & Sjukvård på Euro Accident, i ett pressmeddelande.

I fall det behövs hälsofrämjande insatser som en del av rehabiliteringen, kommer medarbetaren att få träffa en hälsocoach som tar fram individuell hälsoplan.

Grunden för hälsoplanen är fysiska aktiviteter. Men det kan också handla om stöd och verktyg som gäller stress, kost och mental träning. Under tre månader får medarbetaren tillgång till personlig coachning och fri träning på en träningsanläggning. 

– De här insatserna kan sättas in i ett tidigt skede, till exempel vid risk för en långtidssjukskrivning eller vid återkommande korttidsfrånvaro. Om vi kan fånga upp och åtgärda det med tidiga insatser hoppas vi att behovet av större och längre insatser ska minska. De kan också vara en förutsättning för att andra rehabiliteringsåtgärder ska få effekt. Det är bra för arbetsgivaren, medarbetaren och för oss som står för sjukförsäkringen i slutändan, säger Therese Leijonhufvud.