Etikett: Eva Zetterdahl

Nu kan Länsförsäkringars Sparnavigator kopplas till ISK

Länsförsäkringar har tidigare tagit fram en mobiltjänst som hjälper kunderna att uppfylla sina sparmål, genom att åskådliggöra hur man ligger till i förhållande till målet. Nu är det dessutom möjligt att koppla Sparnavigatorn till en ISK i Länsförsäkringar Bank. 

– Tidigare i år lanserade Länsförsäkringar en funktion i appen som vägleder kunderna i sparande. Nu tar vi ytterligare ett steg för att hjälpa våra kunder att nå sina sparmål genom att göra det möjligt att koppla funktionen till ett befintligt ISK, säger Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera på Länsförsäkringar Bank, i en presskommentar. 

Tjänsten fungerar så att spararen uppmärksammas på om det är låg sannolikhet att sparmålet uppnås. Samtidigt får spararen tips på vad som går att göra åt det.

Nu varnar Länsförsäkringar i mobilen när du missar dina sparmål

Missar du ditt sparmål, får du en varning i mobilen! Länsförsäkringar lanserar i dag en ny app-funktion som ska vägleda kunderna i sitt sparande.

– Det här är ett enkelt sätt att komma igång med sitt sparande och att samtidigt få vägledning i att uppnå de sparmål man sätter upp, säger Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera på Länsförsäkringar Bank, i en presskommentar.

– I dag finns digitala tips som visar hur mycket du har sparat. Det unika nu är att kunderna får information om det är någonting i sparandet som måste ändras för att målen ska uppfyllas. Och jag tror vi kommer att se mer av det här i framtiden, då mycket pekar på att vi idag inte anser oss varken ha tid, ork eller lust att se över vårt sparande.

Varningen fungerar på så sätt att färgen på din sparprognosen i appen ändras från blå till röd. En varning kommer upp i mobilen, tillsammans med tips på hur du kan förbättra din sparprognos.