Etikett: FörsäkringsUtveckling AB

Försäkring för Alla nu över 0,5 Mkr i premievolym

Konceptet ”Försäkring för alla” har nu passerat en premievolym på över 500 000 kronor, rapporterar bolaget. 

”Försäkring för alla” är namnet på ett försäkringskoncept lanserat av förmedlarregistrerade bolaget Luxor Finans med huvudkontor i Kalmar.

Konceptet lanserades för knappt två år sedan. Nu rapporterar bolaget att man har kommit upp i en premievolym på 500 000 kronor, vilket man betecknar som en ”milstolpe i det lilla initiativets historia”.

— Vi hade en målsättning att nå 300 000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte, säger Tobias Brudin, marknadsansvarig, i en presskommentar.

Försäkringsgivare för produkterna hos Försäkring för alla är Euro Accident Health & Care Insurance AB. Produkterna har handlats upp via Hjerta. De produkter som erbjuds i dag är

Efter årsskiftet kommer ”Försäkring för alla” att erbjuda möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration. Tidigare har den övre gränsen för livförsäkring legat på 12 basbelopp, men nu blir det möjligt att teckna livförsäkring på ytterligare 15 basbelopp för ekonomiskt skydd av efterlevande i händelse av dödsfall.

FUAB och Berkley ordnar ny försäkring för småföretagare

FörsäkringsUtveckling AB har tagit fram en ny försäkringslösning för svenska småföretagare. Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG. 

Försäkringen är tänkt att säljas i olika typer av partnersamarbeten och dessutom under det egna varumärket Försäkring Direkt via hemsidan www.forsakringdirekt.com

W.R. Berkley är etablerade i Sverige sedan år 2013, och fokuserar på gruppförsäkringar.

– Det är jättekul att FUAB väljer Berkley. Jag ser det som en bekräftelse på att vi har ett mycket bra försäkringserbjudande som utvecklats vidare tillsammans med FUAB. Vår gemensamma Småföretagarförsäkring kommer underlätta för Sveriges alla småföretag att kunna teckna relevanta och konkurrenskraftiga försäkringslösningar för sin verksamhet och egendom, säger Martin Spangenberg, landschef på Berkley i Sverige, i en presskommentar.

– Vi inom FUAB är mycket måna om att erbjuda våra partners och deras medlemmar en riktigt stark Småföretagarförsäkring eftersom vi upplever att försäkringsbolagen generellt inte ger Sveriges småföretag de produkter och den service de förtjänar. Många småföretag möts ofta av stora hinder när att de skall teckna relevanta företagsförsäkringar, då de traditionella försäkringsbolagens teckningsregler och riskaptit ofta inte är anpassade för de mindre företagen, säger Stefan Örljung, partner på FUAB.

Småföretagarförsäkringen finns redan nu att teckna hos FUAB. Lanseringarna i samarbete med olika partners planeras till försommaren.