Etikett: Hävstång

Nu drar AP7 ned på risken! Hävstången minskas till 15 procent

Nu drar Sjunde AP-fonden ned på sin risknivå! Hävstången för AP7:s aktiefond kommer nu att ligga på 15 procent mot tidigare 25 procent. 

Beslutet från AP7:s styrelse är att låta hävstången – det vill säga aktiefondens belåningsgrad – minska. Normalläget för hävstången ska nu ligga på 25 procent. Närmast tidigare har normalläget varit en hävstång på 35 procent. 

Fonden gör samtidigt bedömningen en hävstången just nu bör vara något under normalläget. Detta eftersom det generellt sett är en hög värdering på aktiemarknaden. Hävstången är därför underviktad med 10 procentenheter, relativt sett samma underviktning som tidigare. Det innebär att fonden rent faktiskt just nu har en hävstång på 15 procent mot tidigare 25 procent. 

Förändringen av normalnivån kan sägas ske som ett led i en strategisk omorientering av portföljen för AP7:s aktiefond. 

Sjunde AP-fonden står för Såfan som är ickevalsalternativ för premiepensionssparandet. Vid starten av Såfan 2010 arbetade fonden med en passiv exponering mot ett globalt index, med 50 procents hävstång. För tre år sedan, år 2015, beslutade styrelsen att lägga den faktiska hävstången till 25 procent på grund av generellt hög värdering på aktiemarknaden.

I december 2016 presenterade AP7 en ny portföljstrategi som införs stegvis fram till år 2020. I samband med den förändringen sänktes hävstångens normalnivå till 35 procent. Den nya förvaltningsstrategin syftar framför allt till att sänka risken genom diversifiering. År 2017 orienterades fondens placeringar delvis om, mot ökad exponering mot tillväxtmarknader och private equity.

Så här beskrivs förändringarna i strategi av Sjunde AP-fonden:

– För spararna blir konsekvensen att pensionernas lägstanivå höjs och att den finansiella risken sänks vid 65 års ålder, utan att det förväntade pensionskapitalet minskar. En annan central del i strategin är att systematiskt tillämpa ett mer dynamiskt risktagande där fondens totala risknivå anpassas vid extrema marknadsvärderingar.