Etikett: Helene Cedertorn

Carl Johan Thorsell utsågs till ny VD för Allra Försäkring

Carl Johan Thorsell är från den 2 maj registrerad som ny VD för Allra Försäkring AB, som ingår i Allra-koncernen. Han efterträder Helene Cedertorn som varit VD för bolaget från mitten av december och tidigare varit verksam som jurist i Allra-koncernen.

Carl Johan Thorsell har närmast tidigare varit VD vid mySafety AB, och dessförinnan bland annat försäljningsdirektör vid Dagens Industri och försäljningschef privatmarknad vid mobiloperatören Tre.

Allra Försäkring AB beskrivs i årsredovisningen som en av Sveriges största leverantörer av välfärdsförsäkringar. Bland annat har man haft framgång med lanseringen av en tandvårdsförsäkring och en betalskyddsförsäkring vid kritisk sjukdom. Bolaget hade år 2015 en omsättning på 136 (60) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 5 (0) miljoner kronor. 

Enligt uppgift från bolaget har verksamheten i Allra Försäkring inte drabbats av några stora kundavhopp till följd av publiciteten kring Allras premiepensionsfonder.