Etikett: Humle Kapitalförvaltning

Humle Kapitalförvaltning tillför Söderberg 15 miljarder kronor

Söderberg & Partners bekräftade i dag att man avtalat om att förvärva aktiemajoriteten i Humle Kapitalförvaltning. Humle har i dag cirka 15 miljarder kronor under förvaltning, fördelat på knappt 2 000 kunder.

Humle kommer att fortsätta verksamheten i eget namn och egna lokaler. Enligt Söderberg & Partners stärker förvärvet positionen som den största bankoberoende aktören inom kapitalförvaltning mot förmögna privatpersoner. 

Gustaf Rentzhog, Söderberg & Partners koncernchef, kommenterar affären så här i ett pressmeddelande:

– Humle Kapitalförvaltnings verksamhet har präglats av öppenhet, professionalism och att kunden alltid kommer först. Humle är en framgångsrik och seriös aktör som vi är väldigt glada över att välkomna.

Lennart Österlund, VD Humle Kapitalförvaltning, ger följande kommentar: 

– Vi är glada över att få en ny huvudägare som vill vara med och utveckla Humle långsiktigt. Humles kunder kommer att få tillgång till specialistkompetens inom en rad områden såsom juridik, analystjänster och rådgivningsverktyg. Söderberg & Partners kan också erbjuda oss i ledningen stöd när det gäller IT-frågor inför ett alltmer omfattande och komplext regelverk.

Humle Kapitalförvaltnings historia går tillbaka till 1997 då Myrberg & Partner Kapitalförvaltning grundades. År 1999 förvärvades bolaget, som då även bestod av fondbolaget Aktie-Ansvar, av Invik & Co AB. Sedan 2006 heter bolaget Humle Kapitalförvaltning och drivs och ägs till största delen av sina medarbetare. Under förra året omsatte Humle Kapitalförvaltning 99,2 (76,7) miljoner kronor och åstadkom ett resultat på 29,6 (16,8) miljoner kronor. Företaget hade under förra året 24 (23) anställda. 

Pressuppgifter: Söderberg köper Humle Kapitalförvaltning

Nättidningen realtid.se uppger att Söderberg & Partners planerar att förvärva Humle Kapitalförvaltning. Affären är enligt Realtid tänkt att offentliggöras inom kort.

Humle Kapitalförvaltgning förvaltar i dag 14 miljarder kronor och har cirka 2 000 kunder. Styrelseordförande är tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn. En annan styrelseledamot är Erik Saers, som tidigare har suttit i bland annat Finansinspektionen. Företaget bildades 2006 men ursprungligen startade bolaget 1997 och hette då Myrberg & Partner. Bland företagets kunder finns privatpersoner, företag, institutioner och kyrkliga församlingar.

Söderberg & Partners startades 2004 med visionen om att utveckla och förnya bank- och försäkringsbranschen. Företaget är i dag Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och andra typer av finansiella produkter.