Etikett: IVL Svenska Miljöinstitutet

Svensk Försäkring och IVL ska kartlägga kommunernas klimatarbete

Svensk Försäkring meddelar i dag att man för fjärde gången genomför en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Kartläggningen sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner och syftar till att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Resultaten ska ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Det kommer också att vara en uppföljning av resultaten från tidigare år.

– Genom att sprida goda exempel och lyfta fram ett användbart verktyg hoppas vi också att undersökningen kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som genomför undersökningen, i en presskommentar.

Enkäten kommer att skickas ut den 28 januari. Resultaten och rankningen kommer senare i år att offentliggöras och presenteras i en rapport.

Näre motsvarande kartläggningar har gjorts tidigare, har det visat sig att många kommuner inte har undersökt klimatrelaterade risker. Den senaste undersökningen, som genomfördes 2017, visade dock på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Vi hoppas att många kommuner deltar även i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring: Uppsala bäst i landet på klimatanpassning

Uppsala är bäst! I varje fall när det gäller klimatanpassning, enligt Svensk Försäkrings nya rankning av Sveriges kommuner. 

Efter Uppsala följer Lomma och Stockholm på en delad andraplats, i kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Många kommuner har fortfarande inte undersökt sina klimatrelaterade risker.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en presskommentar.

Kartläggningen genomförs för tredje året i rad, och visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, vilket är en ökning med 10 procentenheter från 2016.

Samtidigt har tre av tio kommuner inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

– Det är glädjande att kommunerna fokuserar mer på klimatanpassning men flera utmaningar kvarstår. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande. De drabbar enskilda fastighetsägare och samhället i stort. Det återstår mycket att göra för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Kartläggningen bygger på en enkät från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, som besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

Svensk Försäkring hyllar utredning om kommuners klimatanpassning

Klimatanpassningsutredningen, som presenterades under måndagen, är ett steg i rätt riktning. Det menar Svensk Försäkring i sin kommentar till betänkandet. Enligt utredningens betänkande ska alla kommuner inventera risker och upprätta en klimatanpassningsplan.

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i en gemensam kommentar att man välkomnar förslaget om att alla kommuner ska kartlägga sina risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Därefter ska varje kommun ta fram en plan med förslag på klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet.

– Detta är mycket glädjande. Vi har i våra årliga undersökningar av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning noterat att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker, trots att i princip alla kommuner anger att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Utredningen föreslår att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning. Det är positivt att en myndighet får det övergripande ansvaret. I Boverkets uppdrag bör det dock ingå att göra regionala anpassningar av riktlinjerna.

Svensk Försäkring presenterar Årets Klimatkommun i juni

Den 8 juni kommer Svensk Försäkring tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet att presentera sin årliga undersökning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Bland annat utses Sveriges bästa kommun på klimatområdet.

Klimatrankningen av Sveriges kommuner sker i samband med ett seminarium, riktat i första hand till kommunala beslutsfattare och tjänstemän och andra personer som arbetar med klimatfrågor. 

Vid seminariet kommer bland annat meteorologen Martin Hedberg  att tala om klimatförändringar och förändrade vädermönster. Det kommer även att vara en diskussion om utredningsförslaget från Klimatanpassningsutredningen. 

Vem blir årets klimathjälte? Svensk Försäkring rankar kommunernas klimatanpassning

Svensk Försäkring meddelar i dag att man för tredje året i rad genomför  en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen görs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. 

– Undersökningen genomförs för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför. Vår avsikt är även att lyfta fram goda exempel och följa upp hur kommunernas arbete utvecklas över tid, säger Philip Thörn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senare i vår kommer presenteras resultaten och rankningen i en rapport.

– Intresset för förra årets undersökning var mycket stort. Det är vår förhoppning att många kommuner vill delta i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.