Etikett: jan r andersson

M-riksdagsman vill stärka försäkringsskydd för utlandssoldater

De som tjänstgör vid en internationell militärinsats måste få minst lika bra försäkringsskydd som den som arbetar i Sverige. Det skriver Jan R Andersson, moderat riksdagsledamot, i en riksdagsfråga till försvarsminister Peter Hultqvist. 

Enligt Jan R Andersson finns goda argument för att den som tjänstgör utomlands i själva verket borde ha ett bättre skydd som reflekterar den ökade risk som de utsätts för. Men i dag är det istället så att det privata försäkringsskydd som anställda i Försvarsmakten normalt sett har inte gäller vid internationella militära insatser, eftersom händelser i samband med krig eller krigsliknande situationer är undantagna.

– De kvinnor och män som tjänar vårt lands intressen och som riskerar sin egen hälsa och säkerhet vid utlandstjänster förtjänar allt stöd som vi kan ge. Då håller det verkligen inte att det många gånger är svårt för soldater och officerare i utlandstjänst att få samma försäkringsskydd som vid tjänst inom landet, skriver han bland annat i sin riksdagsfråga.

Riksdagsfrågan mynnar ut i att han undrar vad ministern tänker göra för att komma till rätta med försäkringslösningarna för försvarsanställda på utlandstjänstgöring.