Etikett: Jesper Nielsen

Danske Bank beslutar att lämna Baltikum och Ryssland

Danske Bank meddelade under tisdagen att man kommer att stänga ned all verksamhet i Baltikum och i Ryssland. 

I Estland har tillsynsmyndigheten beordrat Danske Bank att stänga ned sin filial i landet mot bakgrund av de omfattande transaktionerna med koppling till penningtvätt som ägt rum mellan år 2007 och 2015.

Jesper Nielsen, tillförordnad VD för Danske Bank, kommenterar beslutet i Estland så här:

— Vi håller med om att det allvarliga fallet med möjlig penningtvätt i Estland har haft negativa effekter på det estniska samhället, och vi tillkännager att den estniska tillsynsmyndigheten mot bakgrund av detta anser att det bästa är om Danske Bank avslutar sin bankverksamhet i landet.

— Det är tråkigt att lämna Estland med denna bakgrund, men vi förstår att tillsynsmyndigheten i Estland ser allvarligt på fallet, och vi kommer att avveckla våra kvarvarande verksamheter enligt önskemål. Vi fortsätter att samarbete med estniska myndigheter.

Enligt Danske Bank har beslutet att även avveckla bankens aktiviteter i övriga Baltikum och Ryssland fattats oberoende av utvecklingen i Estland. Motivet är att banken istället vill fokusera på sina kärnmarknader i de nordiska länderna. Endast en backoffice-funktion i Litauen kommer att finnas kvar av nuvarande verksamheter i Baltikum och Ryssland.

Redan för fyra år sedan, år 2015, valde banken att sälja sin privatmarknadsverksamhet i Litauen och Lettland till Swedbank. Man beslutade också att fokusera inom företagsmarknad på nordiska företag och på globala företag med omfattande verksamhet i Norden.