Etikett: Kari Mäki

Farväl, Stockholm Re! Fusioneras in i finländska Bothnia International

Återförsäkringsaktiebolaget Stockholm finns inte mer. Bolaget har avförts från det svenska försäkringsregistret efter fusion med det finländska run-off-bolaget Bothnia International. 

Återförsäkringsbolaget Stockholm – Stockholm Re – har som juridisk person en lång och traditionstyngd historia. 

Det bolag som nu avförts ur det svenska försäkringsregistret grundades den 27 juni 1924 – då under namnet Sjö-och Brandförsäkringsaktiebolaget Svenska Veritas. Veritas förvandlades under 1980-talet till Wasa International. Efter återförsäkringskrisen under tidigt 1990-tal försattes bolaget i run-off och fusionerades senare med Länsförsäkringars dotterbolag Stockholm Re, likaledes i run-off. 

År 2009 överläts bolaget till den brittiska koncernen Compre, i dag ägd av riskkapitalbolaget CBPE.

Det finländska bolag som Stockholm Re nu har fusionerat med – Bothnia International Insurance Company – ingår i Compre-koncernen sedan 2008. VD för Bothnia International är Kari Mäki som också är Compres Nordenchef. 

Under 2015 hade Stockholm Re en premieinkomst på 6,2 (0,0) miljoner kronor och ett resultat på 8,0 (0,5) miljoner kronor. Konsolideringskapitalet uppgick till 75,0 (68,0) miljoner kronor. VD för det svenska bolaget fram till fusionen har varit Erik Bärnström