Kategori: Sak

Finanstilsynet godkänner att Storebrand tar över Insr:s försäkringar

Norska Insr Insurance Group ASA meddelar att Finanstilsynet nu har godkänt den affär där större delen av bolagets norska försäkringsportfölj tas över av Storebrand Forsikring AS, det skadeförsäkringsbolag som ingår i Storebrandkoncernen. 

Det var den 29 juni i år som Insr meddelade att Finanstilsynet övervägde att dra tillbaka bolagets koncession.

Bara drygt två veckor senare kunde Insr meddela att man tecknat ett avtal med innebörden att Storebrand tar över större delen av Insr:s norska affär.

För att affären ska kunna genomföras krävs fortfarande ett godkännande vid en extra bolagsstämma i Insr. Bolagsstämman kommer att hållas den 5 oktober.

Finanstilsynet har även lämnat besked till Insr att man i detta skede inte kommer att dra in bolagets koncession, eftersom Insr har presenterat en plan på hur verksamheten ska kunna avvecklas under ordnade former. Överenskommelsen med Storebrand beskrivs som en viktig del av denna plan.