Etikett: båtförsäkring

If: Stölder av båtmotorer har ökat med 21 procent

If rapporterar i dag att antalet stölder av båtmotorer har ökat kraftigt i Sverige. Under förra året anmäldes totalt 2 572 båtmotorstölder enligt statistik från Brå. Första halvåret i år anmäldes 21 procent fler båtmotorstölder jämfört med samma period förra året.

Enligt If sker stöld av båtmotorer ofta i samband med upptagningen.

– Motorstölder är det tyngsta skadesegmentet. De stölderna sker ofta i samband med upptagning då man kanske låter motorn sitta kvar ett tag efter upptagning och då är tjuvarna framme, säger Arvid Böhm, båtexpert på If, i en kommentar.

Stöld av båtmotorer är ungefär lika vanliga på vintern som på sommaren, trots att utombordare och annan utrustning på vinterförvaring ska vara inlåst för att försäkringen ska gälla fullt ut.

Allt fler stölder av båtmotorer – ökning med 21 % första halvåret

Larmtjänst rapporterar att det under första halvåret i år har polisanmälts 1 305 stulna båtmotorer. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma period förra året, enligt den senaste halvårsstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

En stor del av ökningen ägde rum under årets första kvartal då det polisanmäldes 497 stulna båtmotorer. Det motsvarar en ökning med 57 procent jämfört med första kvartalet förra året.

– Vi noterade en ny brottstrend där man i större utsträckning ha började ta från vinterförvaringen, säger Åsa Sönnerby, kommunikatör vid Larmtjänst, i en presskommentar.

Mest utsatta för stölderna under året är polisregion Stockholm och polisregion Väst. I region Stockholm har det polisanmälts 527 stulna motorer, en ökning med 47 procent och i region Väst 330 motorer, en ökning med 67 procent.

I region Syd har stölderna däremot minskat något.

Ica Försäkring lanserar båtförsäkring i samarbete med Svedea

Ica Försäkring har nu smygstartat försäljningen av båtförsäkring. Försäkringen erbjuds i samarbete med Svedea. 

– Vi har paketerat den med ett omfattande och prisvärt innehåll redan från start, heter det på Ica Försäkrings hemsida.

Båtförsäkring omfattar bland annat allriskskydd.

Det ingår även assistans, som innebär hjälp med bogsering och hemtransport.

Försäkringen säljs i dag via telefon, men avsikten är att det framöver ska vara möjligt att räkna ut pris och att teckna försäkringen digitalt.

Premien på Ica Försäkrings båtförsäkring ger bonus för den som har Ica-kort.

Försäkringsgivare är Inter Hannover. Inter Hannovers svenska dotterbolag Svedea har hand om skadereglering och administration. 

Ifs certifiering fyller 10 år – Sveriges tre säkraste hamnar får pris

Sedan tio år tillbaka arbetar If med det varumärkesskyddade konceptet Säker Hamn. I samband med jubileet delar If ut pris till tre av Sveriges säkra hamnar.

Säker Hamn fungerar som en certifiering, och är tänkt att bekräfta och uppmuntra skadeförebyggande arbete i småbåtshamnar. I dag är drygt 100 hamnar mellan Malmö och Haparanda certifierade.

– Vi drog igång konceptet eftersom vi tyckte vi att det var synd att bra säkerhetsarbete i hamnarna inte betalade sig. Alla båtägare betalade samma premie, oavsett var och hur båten låg. Genom Säker Hamn kunde försäkringen kundanpassas, säger Matts René, båtexpert på If och initiativtagare till certifieringen, i ett pressmeddelande i dag.

Ifs pris har delats ut i tre kategorier: över 500 båtplatser, 101–500 båtplatser, och upp till 100 båtplatser. De tre hamnar som fick pris har utsetts, genom att If har undersökt vilka hamnar som har haft minst antal skador rapporterade till If under åren 2010–2016.

De hamnar som har prisats nu är: Getteröns småbåtshamn/marina i Varberg, Tumlarens Båt & Bryggförening i Torslanda och Värnamo Motorbåtsklubb. 

– De tre utmärker sig med avsevärt färre stölder och båtskador än genomsnittshamnen och ger tack vare detta sina båtplatsinnehavare ett mycket tryggare båtägande. Genom en aktiv närvaro och bevakning har man visat att det går att hålla skador på en väldigt låg nivå. Vi är stolta över att få kora dessa hamnar ”Sveriges Säkraste Säker Hamn”, säger Matts René i pressmeddelandet.

Skepp ohoj! Svedea delar ut båtstipendier till åtta kvinnor

Är kvinnor i extra stort behov av kurser för att manövrera en båt? Ja, det menar i alla fall Svedea som för tredje året i rad utlyser stipendier för åtta kvinnor, som får en kostnadsfri intensivkurs i manövrering. 

Svedea menar att stipendiet kan bidra till ökad jämställdhet till sjöss. 

Den båtlivsundersökning som Svedea har genomfört visar att det i första hand är männen som styr på sjön; 85 procent av manliga båtägare anger att det är de själva som oftast framför båten. 

Göran Södergren som är produktchef för båtförsäkring hos Svedea kommenterar satsningen så här i ett pressmeddelande:

– Vi tycker att båtlivet borde vara mer jämställt än det faktiskt är och vill att alla, inte bara män, ska känna sig trygga med att framföra en båt. Vi delar ut Båtstipendiet både för att lyfta en viktig fråga och för att rent konkret stötta kvinnor som vill ta plats bakom rodret.

Båtlivsundersökningen genomfördes som en webbenkät i januari 2017 och besvarades av drygt 4 000 båtägare.

 

Svedea: Tullen måste kunna stoppa utförsel av stöldgods!

Regeringen gör inte tillräckligt för att stoppa utförseln av stöldgods! Det skriver Svedea i en debattartikel – och kräver nu att det ska bli möjligt för tullen att ingripa när stöldgods exporteras. Detta skulle bespara svenska försäkringstagare hundratals miljoner årligen, menar Svedea.

Enligt Sveda uppgår värdet av stulna båtmotorer till närmare 200 miljoner kronor per år.

En förbättrad gränskontroll skulle försvåra för de internationella stöldligor som ligger bakom stölderna. Men i tullens uppdrag ingår inte i dag att förhindra utförsel av stöldgods. 

Vid en debatt i riksdagen den 7 december sade inrikesminister Anders Ygeman – som svar på en fråga från riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng om – att han inte bedömer att det i dagsläget finns några särskilda åtgärder som regeringen bör vidta.

– För de båtägare som genom sin försäkringspremie betalar notan är Ygemans svar illavarslande. När flertalet av de båtmotorer som stjäls lämnar landet är det enögt att enbart hänvisa till att polisen gör ett gott arbete och bortse från möjligheten att låta Tullverket utöva utförselkontroll. Vad regeringen borde göra är att arbeta för ett förändrat regelverk som gör det möjligt för tullen att stoppa tjuvarna vid gränsen, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring hos Svedea, i ett pressmeddelande.