Etikett: If Skadeförsäkring

Morten Thorsrud om hot och möjligheter för If Skadeförsäkring

Den fortsatta digitaliseringen, och utvecklingen inom bilindustrin är två företeelser som kan vara hot för försäkringsbransdchen — men också innebära stora möjligheter! Det säger Ifs nye koncernchef Morten Thorsrud i en intervju med Sak & Liv om framtiden för If.

Under torsdagen offentliggjordes att styrelsen för If utsett Morten Thorsrud till ny koncernchef för If, efter Torbjörn Magnusson som avgår för att senare tillträda som ny VD för hela Sampokoncernen.

Sak & Liv passade på att fråga Morten Thorsrud om hans nya uppdrag, och hur han ser på utvecklingen för If framöver.

Grattis Morten Thorsrud till ditt nya uppdrag!

— Tack så mycket.

Hur kommer de anställda i If märka att de har fått en ny högste chef?

— Det är en bra fråga. Å ena sida handlar det vi gör i If mycket om att fortsätta det positiva arbete vi har utfört i många år och låta det gå vidare på samma sätt. Men om man ser det i ett längre perspektiv kan man konstatera att Torbjörn tog över år 2002, och jag nu tar över 17 år senare, år 2019. Under de åren har det givetvis hänt mycket och det kommer att påverka mina prioriteringar som VD.

— Jag kommer att utveckla If vidare och fokusera på en del saker som jag ser som allt mer viktiga, som att skapa utveckling i företaget genom att stödja innovation och se till att i ännu högre utsträckning uppmuntra samarbete på tvärs mellan olika avdelningar inom If — allt för att bygga vidare på If som ett fantastiskt bolag.

Vad skulle du säga är dina bästa egenskaper när det gäller att vara ledare för Nordens största försäkringsbolag?

— Först och främst har jag en lång erfarenhet av försäkring. I princip har jag jobbat med försäkring under hela mitt yrkesverksamma liv, och i någon mån med bank. Jag tror att det är viktigt att leda en organisation som man känner och förstår.

— Sedan är jag en person som tycker om att jobba med människor – anställda, kunder, mäklare. Jag tror det är en betydelsefull egenskap att kunna vara nära verksamheten och förstå hur våra produkter och tjänster uppfattas på marknaden, av våra kunder. Så har jag väl vissa egenskaper som alla ledare har, som att jag ställer höga krav på både mig själv och på andra i organisationen.

Och vad tänker du att du behöver du bli bättre på som ledare?

— Något som jag tror gäller för mig och för If, och för väldigt många andra företag också, är att vi måste bli bättre på att implementera förändring. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till att det går snabbare att implementera olika slags förändringar. I ett samhälle med ökad digitalisering kan förändringar komma snabbt, och då är tempot i förändringsarbetet väldigt viktigt.

— If är ett stort företag. Jag uppfattar det som att vi ändå är ganska bra på snabba förändringar. Men det är viktigt att bli ännu bättre!

Försäkringsbranschen i Norden har väldigt goda marginaler till skillnad från på många andra marknader. I bokslutet för 2018 kunde If till och med uppvisa en förbättring av combined ratio på koncernnivå, från 85,3 till 85,2 procent. Vad är förklaringen till den goda lönsamheten? Hur länge kan vi behålla resultatmarginaler på den nivån?

— För det första måste man komma ihåg att det finns två olika verksamheter i ett försäkringsbolag försäkringsrörelsen och investeringssidan. En förklaring till att combined ratio i dag ser så bra ut är att förväntningarna på investeringsresultatet är så låg — all time low — att ingen längre törs förlita sig på att man tjänar pengar på den finansiella verksamheten. Under 2018 hade If ett negativt investeringsresultat: —0,8 procent. Det gör att det är väldigt viktigt att kunna ha en positiv intjäning på försäkringsverksamheten. I dag jag inga stora hot mot lönsamheten i försäkringsaffären, utan i det stora hela ser det relativt stabilt ut.

Det ser mycket bra ut för If i Sverige resultatmässigt och marknadsmässigt, det ser bra ut i Norge. Men If tappade i premievolym I Finland under det gångna året. Vad är förklaringen, och vad går att göra åt det?

— Utvecklingen i Finland har varit svag jämfört med våra andra länder. Samtidigt får man inte glömma att vi faktiskt har växt i Finland räknat i antalet kunder, så en positiv förändring är redan igång. Det som var speciellt med Finland förra året var att det har genomförts ganska stora förändring inom motorförsäkring i stort vilket bidrog till att premierna på motor gick ned på marknaden. Vi bedömer att det kommer att rätta till sig där framöver.

Du kommer att väljas in i styrelsen för Topdanmark. Alla förväntar sig att det bolaget på sikt blir integrerat i If. Jag utgår från att du inte kan säga något om detta eller om tidshorisonten för en sådan förändring. Men kan du säga något om vilka tankar du har om försäkringsverksamheten i Danmark i stort?

— Nej, det är riktigt, jag kan inte uttala mig om Topdanmark. Men när det gäller Ifs egen verksamhet i Danmark kan man säga att resultatet inte är tillfredsställande; dels till följd av storskador, dels till följd av betydande investeringar i nya system.

Slutligen — vad tänker du om Ifs utveckling framöver i stort? Vilka hot och möjligheter är mest betydelsefulla på sikt?

— Jag skulle vilja peka ut ett par olika områden. Digitalisering är en stor förändring som pågår i hela samhället. Det ger enorma möjligheter — men innebär också stora utmaningar.

— Det andra är alla förändringar som är på väg när det gäller bilindustrin — som ger stora möjligheter men också rymmer stora utmaningar för oss. Vi har nya trender kring hur man äger bil, vi har trenden med autonoma bilar. Båda de förändringarna kan vara både en möjlighet och ett hot. Det gäller för oss att vara medvetna om vad som händer och vända det till vår fördel.

Ifs combined ratio förbättrades till 85,2 procent under förra året

Ifs combined ratio förbättrades förra året ytterligare till 85,2 (85,3) procent och vinsten före skatt steg till 848 (818) miljoner euro. Det framgår av Sampos bokslutskommuniké som presenterades i dag på morgonen.

Parallellt med ledningsförändringarna i Sampo och If, presenterade Sampo i dag sin bokslutskommuniké för 2018, med information om utvecklingen för If Skadeförsäkring under året.

Ifs försäkringstekniska resultat steg till  643 (640) miljoner euro samtidigt som premievolymen steg med 2,9 procent räknat i lokala valutor. Allra bäst har lönsamheten varit för If i Sverige, där combined ratio under 2018 förbättrades till 79,7 (84,5) procent.

Premieökningen uppgick till 4,0 procent i Sverige, 4,2 procent i Norge och 2,3 procent i Danmark. I Finland minskade premierna med 1,3 procent.

Räknat i euro minskade däremot Ifs premievolym totalt till 4 502 (4 526) miljoner euro.

— Sampo-koncernens försäkringsverksamhet kan åter rapportera utmärkta resultat samtidigt som antalet kunder ökar på alla marknader för andra året i rad, kommenterar Sampos koncernchef Kari Stadigh resultatet.

Bedömningen är att Ifs combined ratio för 2019 kommer att ligga inom spannet 86—90 procent.

Här hittar du hela Sampos bokslutskommuniké.

Här är Ifs nye koncernchef Morten Thorsrud

Norrmannen Morten Thorsrud har utsetts till ny koncernchef för If Skadeförsäkring efter Torbjörn Magnusson. Närmast tidigare har han varit chef för affärsområde Privat i If.

Morten Thorsrud är född år 1971. Han har arbetat inom företaget sedan 2002. Han har varit chef för Ifs största affärsområde Privat sedan 2013. Dessförinnan ledde han från år 2005 affärsområde Industri. Inom If har han även varit ansvarig för koncernstrategi och för underwriting och skador inom affärsområde Industri. Innan anställningen vid If arbetade han vid McKinsey där han bland annat var associate partner.

— Ifs framgångar är ett resultat av vårt arbete med att vara bäst på risk, tillsammans med ett tydligt fokus på att erbjuda våra kunder bästa möjliga produkter och service. Det senare, inte minst, genom förstklassiga digitala lösningar. Detta är en strategi som kommer fortsätta under mitt ledarskap, säger Morten Thorsrud i en presskommentar till sin utnämning.

Sedan år 2006 är Morten Thorsrud medlem i Sampo-koncernens Executive Committee. Han kommer nu även att gå in i styrelsen för Topdanmark där Ifs moderbolag Sampo är störste ägare.

Morten Thorsrud efterträds som chef för affärsområde Privat av Ingrid Janbu Holthe som närmast har varit ansvarig för Sales & Service Norge inom affärsområde Privat, en befattning hon innehaft sedan 2015.

Ifs vice VD Ricard Wennerklint lämnar sin operativa roll och istället bli styrelseledamot i If P&C Insurance Holding AB (publ). Han föreslås även bli ny ordförande för Topdanmarks styrelse efter Torbjörn Magnusson som lämnar den posten.