Etikett: insurtech

Försäkringsarkivet har inlett frivillig likvidation av bolaget

Insurtechföretaget Försäkringsarkivet Nordiska AB har inlett en frivillig likvidation av bolaget. Till likvidator har utsetts Ulf Sörvik, auktoriserad revisor vid BDO Sweden. 

Det ska sägas att beslutet om likvidation inte är överraskande. Tidigare under våren meddelade företaget att man beslutat att lägga ned verksamheten.

Idén bakom Försäkringsarkivet har varit att kunder kan samla informationen om sitt försäkringsskydd digitalt på ett och samma ställe, och får hjälp med information kring förnyelse och behovsanalys med mera. Tanken var att bolaget skulle få provisionsintäkter i samband med att kunder såg om sitt försäkringsbehov och bytte till ett nytt försäkringsbolag.

Tjänsten lanserades i en första version år 2015 och har bland annat funnits i form av en app för iOS och Android. Tjänsten relanserades i ett senare skede under varumärket Mono.

Men Försäkringsarkivet har haft problem när det gäller samarbetet med de traditionella försäkringsbolagen, vilket har orsakat förseningar och fördyringar. Befintliga ägare har meddelat att man inte avser att bidra med ytterligare finansiering, och några andra ägare har inte gått att hitta.

Under år 2017 hade Försäkringsarkivet 0 (0) kronor i omsättning och uppvisade ett resultat på —3,8 (—2,6) miljoner kronor. Från starten 2014 till och med 2017 uppgick de samlade underskotten till knappt 10 miljoner kronor.

Digitala förmedlaren Dr Jones missade målet för sin crowdfunding

I slutet av förra året påbörjade insurtechbolaget Insurance Simplified Europe AB — med varumärket ”Dr Jones” — en crowdfundingrunda för att kunna genomföra en nyemission. Nu har tiden gått ut för crowdfundingen, och det visar sig att man bara nådde upp till en bråkdel av det kapital man hoppats på. Bolaget går nu vidare och söker andra källor för såddfinansiering. 

Insurance Simplified Europe AB beskriver sig som en digital försäkringsmäklare. Man ger råd om försäkringar under varumärket ”Dr Jones”, med en AI-lösning som ser till att hitta rätt försäkringsskydd åt rätt försäkringstagare. Tjänsten finns i dag i form av en mobilapp på Apple App Store och Google Play.

Så här formulerades beskrivningen av bolaget i samband med crowdfundingkampanjen:

— Försäkringsbolagen kämpar idag med att göra deras produkter förståeliga. Produkterna består ofta av en stor mängd juridiska villkor som beskriver vad som skyddas och vad som inte skyddas. Människor kan vara dubbel- eller till och med trippelförsäkrade utan att veta om det, eller sakna försäkringsskydd helt och hållet. Detta resulterar ofta i att en försäkringstagare inte får ersättning när behovet uppkommer och kanske betalar försäkringspremier helt i onödan. Detta vill vi ändra på! Vår tjänst hjälper försäkringstagare att hitta rätt försäkring och att genom vara rätt försäkrad kan de få hjälp om något inträffar.

Investeringsrundan genomfördes via crowdfundingtjänsten FoundedByMe. Minimibeloppet hade satts till cirka 1 miljon kronor. Bolaget värderas i samband med crowdfundingen till drygt 20 miljoner kronor.

Men när tiden gick ut för investeringsrundan gick ut tidigare denna vecka, visade det sig att man bara kommit upp i cirka en fjärdedel av det efterfrågade kapitalet. Investeringen kommer därmed inte att genomföras.

Av prospektet i samband med crowdfundingen framgick att avsikten var att bolaget år 2021 skulle omsätta 700 miljoner kronor och då genomföra en börsnotering. Intäkter väntas komma genom medlemsavgifter för  kunder och via försäkringsprovisioner. En första bredare marknadskampanj väntas genomföras senare i år då man bland annat lanserar en produktportfölj för småföretagare.

Christer Braaf, VD för Insurance Simplified, ger följande kommentar till Sak & Liv när de gäller försöket till crowdfunding:

— Vår tanke med att pröva FundedByMe var att testa en av våra hypoteser kring Fintech/Insurtech i Sverige. Vi har pratat med rätt många svenska investerare nu efter att ha startat och drivit utvecklingen sedan 2016 med privata medel samt pengar från Vinnova och en grupp av sådd investerare. Vad vi märkt är att vi fått mer uppmärksamhet utomlands – vi har blivit antagna till Startupbootcamp i London såväl som Insurlab Germany i Köln. Men eftersom vi även driver andra affärer i Sverige har sådana möjligheter varit svåra att genomföra utan en stor investerare i ryggen.

— Vi utvärderade därför olika crowdfunding marknader för att se om vi kunde köra en kampanj som även attraherade utländska investerare. Vi landade påFundedByMe, men såg en viss risk i att de bara hade ett par lyckade kampanjer som kan kategoriseras som Fintech och ingen Insurtech. Starten på kampanjen gick bra och filmen på kampanjens hemsida har visat många gånger, men sedan saktade intresset ner och vi nådde inte det minimimål vi satt för att kunna fokusera på kundtillväxt.

— Nu intensifierar vi våra parallellspår att hitta 1—3 såddfinansiärer som tillsammans med intressenter från FundedByMe kan fylla vår nyemission för att köra vidare på den plan vi beskrivit i prospektet. Det business case vi ser framåt har vi testat med bra betalningsvilja i kundsegmentet samt även indirekt genom ny research från Accenture / Fjord.

— Så för att summera: FundedByMe – inte rätt marknad för Insurtech. Insurance Simplified jobbar vidare för att förenkla vardagen för dig som försäkringstagare så att du kan vara trygg med att du har rätt försäkring – och den är alltid med dig i din mobil. Det skulle vara spännande att höra vad investerarlägret säger om Insurtech i Sverige. Utomlands finns det ett litet antal bolag med en affärsidé som liknar vår. Dessa bolag har attraherat investeringar på cirka 50 miljoner USD var!

Här kan du läsa mer om Insurance Simplified och crowdfundingkampanjen. 

Ny rapport om Insurtech: Skäl till optimism för svensk försäkring

Det finns många skäl till optimism för aktörer på den svenska försäkringsmarknaden när det gäller utvecklingen inom fintech, skriver Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting i en färsk rapport om den svenska fintechbranschen. Rapporten fokuserar bland annat på områdena Insurtech och Regtech.  

Enligt rapporten råder ett mycket gott klimat för samarbeten mellan försäkringsbolag och startups inom InsurTech. Såväl företag som privata kunder önskar nya mer individanpassade och billigare försäkringslösningar.

– InsurTech fokuserar framförallt på att förbättra kundmötet men berör även andra delar i värdekedjan. Den snabba utvecklingen med uppkopplade enheter (Internet of Things) gör att försäkringsgivare kan skräddarsy försäkringspremier utifrån kundens beteende och därmed skapa kostnadseffektiva och lönsamma produkter och tjänster, säger Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting Group, i en presskommentar.

Av rapporten framgår att det högst värderade startupbolaget Bima Insurance har fått ett kapitaltillskott på hela 74 miljoner USD.

Här kan du läsa hela rapporten!

Insurello tog in 2,4 Mkr från DHS Venture Partners

Insurtechbolaget Insurello har tagit in 2,4 miljoner kronor i sin första investeringsrunda. Det är en fond driven av DHS Venture Partners som har lagt in pengar i bolaget. Bakom DHS Venture Partners står bland andra tech-profiler som Bo Mattsson, Lars Lindgren och Eva Redhe.

Affärsidén bakom Insurello är att försäkringstagare på ett enkelt sätt ska kunna söka försäkringsersättning när de har skadat sig. Insurello tar över kommunikation och processer med försäkringsbolagen.

DHS Venture Partners fungerar som ett nätverk avalumner från Handelshögskolan. 

Insurello har på kort tid bevisat att deras tjänst fyller en nödvändig lucka på marknaden. Vi tror att det finns en stor potential i investeringen och teamet har verkligen imponerat på oss, säger Lars Lindgren i en presskommentar.

– Vi är oerhört glada för deras förtroende och för de fantastiska förutsättningar som denna investering skapar för Insurello. Dessa pengar ska investeras i att vidareutveckla vår plattform och för att etablera oss ordentligt på den svenska marknaden. Vi vill hitta nya smarta lösningar och processer för att göra det lättare för privatpersoner att få ut ersättning från sina försäkringar när de skadat sig, säger Marcus Janback, VD och medgrundare av Insurello, i sin presskommentar.