Etikett: Stockholms universitet

Barnbarn ger lägre pensionsålder för mor- och farföräldrar

Om du har barnbarn som har passerat förskoleåldern, är det större sannolikhet att du går i pension tidigt. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Avhandlingen bygger på registerdata över samtliga personer i Sverige som fyllt 58 år någon gång mellan 1993 och 2012. Forskningen nu visar att barnbarn påverkar tidpunkten för att gå i pension både i de yngsta pensionsåldrarna – alltså arbetstagare under 61 år – och de äldsta – det vill säga personer över 65.

– Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare går mor- eller farföräldern i pension. Det är möjligt att mor- och farföräldrar i Sverige drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har blivit lite äldre, en tolkning som stöds av tidigare forskning, säger Linda Kridahl som är forskare i demografi vid Stockholms universitet.

– Att ha många barnbarn eller flera barnbarnskullar gör också att en person går tidigare i pension. Det kan bero på att det blir för komplicerat att dela sin tid mellan flera olika familjer och samtidigt jobba.

Forskningen visar däremot ingen skillnad mellan mor- och farmödrar respektive mor- och farfäder när det gäller att gå i pension. Det är en skillnad mot många andra västerländska länder, som dessutom har mindre utvecklad barnomsorg och föräldraförsäkring än Sverige. Detta kan bero på att Sverige är ett jämförelsevis jämställt land, där både mammor och pappor och i förlängningen också båda mor- och farföräldrarna båda engagerar sig i barnens liv.

Samtidigt vill många politiker och beslutsfattare i Sverige få folk att jobba längre. För dem är personer som satsar på att gå i pension tidigt viktiga måltavlor, Linda Kridahl.

– Ett mer ”barnbarnsvänligt” arbetsliv med mer flexibla arbetstider eller möjlighet att jobba deltid skulle kunna förenkla för mor- och farföräldrar att jobba längre, säger Linda Kridahl.