Etikett: Fredrik Solberg

Eir i nytt samarbete med spanska insurtechbolaget Weecover

Eir meddelar att man har tecknat avtal om samarbete med Weecover, ett spanskt insurtechbolag som bland annat arbetar med embedded insurance-lösningar.

Som ett led i samarbetet har Eir och Weecover tagit fram en flexibel lösning anpassad till företag som arbetar med leasing av teknikutrustning.

Försäkringserbjudandet är utformat med tanke på hållbarhetsfrågor för att ge ett försäkringsskydd för teknisk och elektronisk utrustning som uppmuntrar till återanvändning och reparation. Lösningen fokuserar på en affärsmodell som erbjuder flexibilitet för slutanvändaren, och anpassar sig till föränderliga behov utan att kunden blir inlåst i långa försäkringsavtal.

Jordi Pages är VD för Weecover. Han säger så här i en kommentar:

— Med detta samarbete adderar vi en portfölj med innovativa lösningar som svarar mot de nya behov som finns hos nya ekosystemen kopplade till hållbarhet, och erbjuder en lösning som ökar möjligheten till utveckling på området.

Eirs VD Fredrik Solberg säger så här i sin kommentar:

— Vi är mycket glada över partnerskapet med Weecover där vi inte bara har hittat nya vägar att distribuera försäkringar, utan också använder tekniken för att hjälpa företag att uppmuntra mer hållbara affärsmodeller med återanvändning, reparation och återvinning.