Etikett: Eir

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

Finansinspektionen har nu beslutat om koncession för det nya svenska skadeförsäkringsbolaget Eir Försäkring AB. Avsikten är att bolaget ska lanseras senare under året. Bolaget har även ansökt om att kunna verka i Norge genom gränsöverskridande verksamhet. 

Tillståndet att bedriva försäkringsrörelse i Sverige gäller följande skadeförsäkringsklasser:

• 1 (olycksfall)
• 2 (sjukdom)
• 3 (landfordon)
• 6 (fartyg)
• 7 (godstransport)
• 8 (brand och naturkrafter)
• 9 (annan sakskada)
• 10 (motorfordonsanvsvar)
• 12 (fartygsansvar)
• 13 (allmän ansvarighet)
• 16 (annan förmögenhetsskada)
• 17 (rättsskydd)
• 18 (assistans)

Enligt verksamhetsplanen avser bolaget att erbjuda hemförsäkring, personbilsförsäkring, olycksfallsförsäkring och eventuellt även båtförsäkring. Affärsidén är att arbeta med digitala, förenklade och transparenta processer på en it-plattform som stödjer självbetjäning och automatisering. Försäljningen är tänkt att ske dels genom förmedlare som erbjuder jämförelsetjänster, dels genom egen webbsida.

Bolaget heter i dag formellt Eir Invest Dotter AB, men Bolagsverket har meddelat att ansökan om ändring av firma till Eir Försäkring AB kan godkännas under förutsättning att Finansinspektionen ger sitt medgivande till företagets nya bolagsordningen, som innebär att bolaget ska bedriva försäkringsverksamhet.Moderbolag till blivande Eir Försäkring AB är Eir Invest Holding AB som registrerades 2018. Ägare till holdingbolaget är det familjeägda tyska företaget Fischer Familienpool GmbH i München. Kapitalbasens omfattning är vid starten 124 miljoner kronor. Bolagets säte är i Stockholm.

VD för bolaget är norrmannen Torgrim Lien som tidigare har arbetat i flera år i ledningen för det norska skadeförsäkringsbolaget Watercircles med verksamhet i Skandinavien, bland annat som underwritingchef med ansvar för produkt och prissättning för privat- och företagsmarknaden.

Eir var enligt nordisk mytologi läkekonstens gudinna.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut om koncession.