• Än så länge är hemsidan på Eir Försäkring tom på mer detaljerade upplysningar om bolagets lansering.

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

Finansinspektionen har nu beslutat om koncession för det nya svenska skadeförsäkringsbolaget Eir Försäkring AB. Avsikten är att bolaget ska lanseras senare under året. Bolaget har även ansökt om att kunna verka i Norge genom gränsöverskridande verksamhet. 

Tillståndet att bedriva försäkringsrörelse i Sverige gäller följande skadeförsäkringsklasser:

• 1 (olycksfall)
• 2 (sjukdom)
• 3 (landfordon)
• 6 (fartyg)
• 7 (godstransport)
• 8 (brand och naturkrafter)
• 9 (annan sakskada)
• 10 (motorfordonsanvsvar)
• 12 (fartygsansvar)
• 13 (allmän ansvarighet)
• 16 (annan förmögenhetsskada)
• 17 (rättsskydd)
• 18 (assistans)

Enligt verksamhetsplanen avser bolaget att erbjuda hemförsäkring, personbilsförsäkring, olycksfallsförsäkring och eventuellt även båtförsäkring. Affärsidén är att arbeta med digitala, förenklade och transparenta processer på en it-plattform som stödjer självbetjäning och automatisering. Försäljningen är tänkt att ske dels genom förmedlare som erbjuder jämförelsetjänster, dels genom egen webbsida.

Bolaget heter i dag formellt Eir Invest Dotter AB, men Bolagsverket har meddelat att ansökan om ändring av firma till Eir Försäkring AB kan godkännas under förutsättning att Finansinspektionen ger sitt medgivande till företagets nya bolagsordningen, som innebär att bolaget ska bedriva försäkringsverksamhet.Moderbolag till blivande Eir Försäkring AB är Eir Invest Holding AB som registrerades 2018. Ägare till holdingbolaget är det familjeägda tyska företaget Fischer Familienpool GmbH i München. Kapitalbasens omfattning är vid starten 124 miljoner kronor. Bolagets säte är i Stockholm.

VD för bolaget är norrmannen Torgrim Lien som tidigare har arbetat i flera år i ledningen för det norska skadeförsäkringsbolaget Watercircles med verksamhet i Skandinavien, bland annat som underwritingchef med ansvar för produkt och prissättning för privat- och företagsmarknaden.

Eir var enligt nordisk mytologi läkekonstens gudinna.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut om koncession.


19 augusti, 2019
Gunnar Loxdal

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer