Etikett: Help Försäkring

ARAG etablerar ny filial i Stockholm – Johan Dolven blir VD

Johan Dolven – VD för norska Help Forsikring – blir VD för ARAGs nyetablerade filial i Stockholm; ARAG Digital Services. Alexandra Åquist – chef för Help Forsikrings svenska verksamhet – blir vice VD för den nya filialen. 

Help Forsikring – som startade i Norge 2005 med fokus på rättsskyddsförsäkring – är ett dotterbolag i den tyska försäkringskoncernen ARAG. Sedan år 2012 har Help även en verksamhet etablerad i Sverige via en filial, och sedan 2015 också en filial i Danmark. 

I Sverige erbjuder Help bland annat sin juristförsäkring i samarbete med flera fackförbund. 

ARAG står för Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs AG och har sitt huvudkontor i Düsseldorf. Bolaget grundades år 1935 och är med sina 4 000 anställda den största privatägda försäkringskoncernen i Tyskland. Koncernens samlade omsättning uppgår till cirka 1,8 miljarder EUR. 

ARAGs nya filialetablering i Stockholm registrerades den 12 december. Enligt registreringen ska filialen erbjuda ”skadereglering och andra tilläggstjänster till försäkringsbolag samt även erbjuda digitala tjänster som har anknytning till eller sammanhänger med försäkringsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.” 

Den nya svenska etableringen blir en filial till norska ARAG Digital Services AS. 

Help försäkringsgivare för rättsskyddet för SBM:s Bilklok

Från och med mitten av maj ingår juridisk rådgivning och rättsskydd som en del i SBM:s försäkringsprodukt Bilklok. Försäkringsgivare för rättsskyddsmomentet är Help Försäkring.  

SBM Försäkring fungerar som försäkringsförmedlare och erbjuder en rad olika försäkringar som kompletterar bilförsäkringen och hemförsäkringen. Bland annat erbjuder man vägassistans, nyckelförsäkring och självriskreducering. 

En av produkterna är SBM Bilklok, som täcker olika risker och kostnader vid privatleasing. Det kan exempelvis handla om att koda om låsen om man förlorar sin bilnyckel, att att ta bort självrisken vid parkeringsskador eller byta vindrutan vid större stenskott.

För den som tecknar SBM:s försäkringsprodukt Bilklok, ingår från mitten av maj rättsskydd i försäkringen. För den som redan är kund kommer rättsskyddet att ingå i samband med förnyelse. 

Det nya momentet i försäkringen inkluderar 15 timmar juridisk hjälp per år. Vid eventuell tvist i domstol täcker försäkringen kostnader på upp till 1 miljon kronor.

– Vi har självklart följt utvecklingen kring privatleasing och funderat på hur vi kan erbjuda en ännu större trygghet och förutsägbarhet för leasingtagarna. En del vi verkligen sett ett ökat behov av är själva tolkningen av leasingavtalen både när man skaffar bilen, under leasingperioden och att lösa eventuella tvister som uppstår då man skall återlämna bilen, säger PA Prabert, VD för SBM Försäkring och vice koncernchef i mySafety Försäkringar där SBM Försäkring ingår, i ett pressmeddelande.

Försäkringsgivare för rättsskyddsmomentet är Help Försäkringar.  

– SBM Försäkring har lång erfarenhet av att ge bilägare ökad trygghet och det känns otroligt spännande att få vara med och erbjuda ännu mer värde för kunderna i det här samarbetet. Våra experter på bilägande och avtalsrätt kommer kunna guida leasingtagarna genom avtalen och garantera att det inte uppstår kostnader utanför avtalet, säger Alexandra Åquist, Sverigechef på Help Försäkringar, i en presskommentar.

När det gäller den övriga risken i försäkringen är Gjensidige försäkringsgivare. 

SBM Försäkring hade år 2015 en omsättning på 59 (62) miljoner kronor och ett resultat på 5 (9) miljoner kronor. Hela MySafety Group AB-koncernen hade 2015 en omsättning på 440 (418) miljoner kronor och ett resultat på 19 (–11) miljoner kronor. 

Help i nytt samarbete med Säljarnas Riksförbund

Help Försäkring har tecknat ett samarbetsavtal med Säljarnas Riksförbund.

Avtalet innebär att från den 1 januari 2017 får medlemmar i Säljarnas Riksförbund erbjuds Help Försäkrings juristförsäkring för 40 kronor per månad, som komplement till den juristhjälp förbundet erbjuder i dag.

Juristförsäkringen sägs täcka de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik, och ger medlemmar med familjer tillgång till jurist för juridisk rådgivning eller tvistelösning. 

Help Försäkring är svensk filial till norska HELP Forsikring AS som i sin tur ägs av tyska ARAG. Den svenska filialen leds av Alexandra Åquist. Help erbjuder i dag juristförsäkringar i samarbete med olika organisationer. I Sverige har man i dag samarbetsavtal med bland andra fackförbunden Seko och Elektrikerna.