Etikett: corona

LF Jönköping fick rätt i hovrätten i Covid-tvist med cateringfirma

Göta hovrätt har fastställt en dom från Jönköpings tingsrätt i en tvist där ett cateringföretag hade stämt Länsförsäkringar Jönköping i en tvist om bolagets smittavbrottsförsäkring under Covid 19-pandemin. 

Cateringfirman FC Gruppen HA AB — som bland annat driver cateringverksamhet vid Elmiamässan i Jönköping — anmälde år 2020 att restriktionerna under pandemin drabbat bolaget hårt, och krävde att få ut ersättning under bolagets smittavbrottsförsäkring. Länsförsäkringar Jönköping menade däremot att cateringföretaget inte hade något rätt till försäkringsersättning. FC Gruppen HA AB vände sig då till domstol.

I en dom i oktober förra året gick tingsrätten i Jönköping på försäkringsbolagets linje.

Så här skrev tingsrätten bland annat i sin dom:

— Sammanfattningsvis finner tingsrätten att begreppet ”ingripande av myndighet mot verksamheten” ska tolkas som ett krav på att det föreligger ett direkt myndighetsingripande riktat mot försäkringstagarens verksamhet för att smittavbrottsförsäkringen ska kunna göras gällande. Det förhållandet att Länsförsäkringar den 1 januari 2021 reviderat sina villkor leder inte till någon annan bedömning. Något sådant beslut har inte fattats för Företagscaterings del. Det föreligger därmed inget försäkringsfall för inträffad skada bestående av avbrott i Företagscaterings försäkrade verksamhet som uppkommit på grund av regeringens förordningar. Käromålet ska därför ogillas.

FC Gruppen HA AB överklagade domen till hovrätten.

En enig hovrätt fastställer nu i sitt domslut domen från tingsrätten.

— Sammanfattningsvis anser hovrätten att avtalsinnehållet så starkt talar för Länsförsäkringars tolkning att det inte blir aktuellt att tillämpa oklarhetsregeln. Avtalsinnehållet är det som Länsförsäkringar menat. Det har således inte inträffat ett försäkringsfall. Käromålet ska därför ogillas, heter det bland annat i hovrättens dom.

FC Gruppen HA AB ska enligt domen ersätta Länsförsäkringar Jönköping för rättegångskostnader i hovrätten på 97 830 kronor, utöver de 240 000 kronor som avser rättegångskostnader i tingrätten.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.