Etikett: Gjensidige

Så stuvar Gjensidige Sverige om i företagsledningen

Gjensidige har genomfört ett antal förändringar i företagsledningen i Sverige. Karolin Bernås blir chef för den nya enheten Produkt, Pris och Erbjudande, Markus Ljungblad blir ny chef för Skador och Fredric Widlund blir chef för den nya enheten Finans & Kontroll. 

Enligt Gjensidige genomförs förändringarna för att möta nya projekt och satsningar.

— Vi befinner oss i en positiv spiral i Sverige och det är ett perfekt läge att växla upp inför vår fortsatta tillväxtresa framåt. För att underbygga våra ambitioner både inom privat- och företagssegmentet, stärker vi nu upp vår organisation ytterligare genom att stuva om i vår ledningsgrupp. Förändringarna vi gör nu ska bidra till förnyelse och dynamik i organisationen, så att vi på bästa vis kan möta de allt snabbare förändringar vi ser i vår omvärld, säger Gjensidiges Sverigechef Anders Lundin i en kommentar.

Som chef för den nya enheten Produkt, Pris och Erbjudande får Karolin Bernås ansvar för Gjensidiges produkter och helhetserbjudande inklusive prissättning. Hon har tidigare arbetat flera år som chef för Skador inom Gjensidige Sverige.

— Jag ser fram emot att lägga mitt fokus tidigare i kedjan, det vill säga att starta med kundens behov och hur vi på bästa sätt kan uppfylla dem. Det är ett uppdrag där vi måste tänka på hela kundresan, och hur vi kan skapa förutsättningar för medarbetare på alla avdelningar att lyckas. Det känns spännande och viktigt. Sedan har jag en bakgrund som kundanalytiker och controller, så jag gillar de mer analytiska delarna i uppdraget och att få grotta ner mig ordentligt i siffror, säger Karolin Bernås.

Markus Ljungblad som blir ny chef för Skador har tidigare varit ansvarig för skaderegleringsavdelningar hos exempelvis Trygg-Hansa och Europ Assistance. Inom Gjensidige har han bland annat ansvarat för lanseringen av Schysst och varit tf chef för den tidigare enheten Verksamhetsstyrning.

— Vi ansvarar för all skadereglering inom Gjensidige Sverige, det är vi som levererar våra produkter när våra kunder råkat ut för någonting. Skadeverksamheten är otroligt viktig både ur kund- och resultathänseende. Jag är otroligt glad och förväntansfull att få jobba tillsammans med alla inom Skador för att hitta förbättringsområden som ger bättre kundnöjdhet och resultat, säger Markus Ljungblad.

Fredric Widlund blir som chef för den nya enheten Finans & Kontroll ansvarig för finansiell styrning, compliance, uppföljning och kontroll av verksamheten. Här samlas även Gjensidiges dotterbolag. Fredric Widlund har närmast tidigare under flera år varit chef för Analys, Pris och Produkt i Sverige.

— Den nya rollen innebär ett ansvar för business controlling, finansiell controlling, compliance och våra svenska dotterbolag. Det är en renodling av vår tidigare enhet Verksamhetsstyrning där vissa delar brutits ut. Det är en väldigt bra grupp med personer som jobbar inom avdelningen som det ska bli otroligt roligt att få bli en del av, säger Fredric Widlund i sin kommentar.

Gjensidige förlorade i tvist om brand vid kadetternas examensfest

Gjensidige har förlorat en tvist vid Solna tingsrätt i ett fall som gäller en brand i samband med en examensfest för kadetterna vid Sjökrigsskolan i Karlskrona. Vid festen antändes nödbloss och ett ”eldsvärd” inomhus. Domstolen menar dock att det inte går att klarlägga att den person som antände nödblosset orsakat branden. 

Bakgrunden är att det ordnades en fest i Karlskrona natten mellan den 11 och 12 december 2018 i en lägenhet som fungerade som festlokal för kadetterna vid Sjöstridsskolan. Festen ordnades i samband med examen från Sjöstridsskolan, och mellan 15 och 20 personer var på plats i lokalen.

Under festen inträffade en brand när några av festdeltagarna antänt ett nödbloss och satt eld på ett ”eldsvärd”, det vills säga en träpinne inlindad i tygremsor som dränkts i tändvätska. Elden spred sig från en hörnsoffa och ledde till att lägenheten blev helt utbränd. Ytterligare lägenheter i huset blev svårt rökskadade. I efterspelet till branden fick flera av festdeltagare strafföreläggande för allmänfarlig vårdslöshet.

Fastigheten var försäkrad hos Gjensidige som betalade ut ersättning på 1,7 miljoner kronor för skadorna till byggnadens ägare AB Karlskronahem. Gjensidige menade att branden orsakats av den person som antände nödblosset och valde att rikta krav mot honom med hänvisning till att han varit grovt vårdslös.

Festdeltagaren som tänt eld på nödblosset tillbakavisade att han agerat grovt vårdslöst och hänvisade bland annat till att branden istället kunde ha orsakats av att den festdeltagare som svingade eldsvärdet.

Eftersom parterna inte gick att komma överens om skadeståndsansvaret gick tvisten till domstol, där festdeltagaren företräddes av sitt försäkringsbolag Moderna.

— Antändandet av nödblosset skedde i ett rum fullt av i olika grad berusade människor och där det även fanns möbler i tyg och trä. Vidare var det mörkt och rökigt i vardagsrummet. Risken för mycket allvarliga personskador vid en brand var överhängande. Det fanns även en stor risk för brandspridning vid branden. Trots detta valde NN att antända nödblosset inne i lägenheten, heter det i Gjensidiges argumentation för att hanteringen av nödblosset orsakade branden och också kunde definieras som grov vårdslöshet.

Nu har dom fallit vid Solna tingsrätt. Domstolen kommer fram till att det inte är möjligt att säga om det var nödblosset eller eldsvärdet som orsakade branden och att Gjensidige därför inte visat att den person som antände nödblosset också orsakade branden.

Så här formuleras det i domen:

— Vid en samlad bedömning utifrån det förebringade materialet finner tingsrätten att sannolikheten för att branden startat till följd av varma restprodukter från nödblosset inte är större än att den startat till följd av fallande brinnande tygflagor från eldsvärdet. Det är således inte klart mer sannolikt att NN1 orsakat branden än att den startat till följd av en annan orsak, nämligen genom NN2:s agerande med eldsvärdet. Gjensidige har alltså inte nått upp till det beviskrav som är en förutsättning för bifall till talan. Käromålet ska därför ogillas.

Gjensidige ska nu stå för rättegångskostnaderna på 300 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.