Etikett: transportstyrelsen

Svensk Försäkring: Förbjud mobilsamtal i bilen!

Stoppa mobiltelefonerna i bilen! Svensk Försäkring meddelade under fredagen att man, tillsammans med Trafikförsäkringsföreningen, ställer sig gemensamt bakom ett förslag från Transportstyrelsen om bilförares användning av kommunikationsutrustning under färd.

– Vi menar att användande av handhållen mobiltelefon kan inverka menligt på framförandet av fordon, skriver Svensk Försäkring i en kommentar. 

Svensk Försäkring skriver i sitt remissyttrande att dagens lagstiftning – som bygger på eget ansvar – inte har fungerat väl.

– Vi bedömer att det föreligger framför allt risk att oskyddade trafikanter inte observeras när blicken tas från trafikmiljön, heter det i remissvaret.

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen anser därför att införande av ett förbud mot handhållen mobil är en viktig signal till förare om att samhället ser en risk för ett ökat antal skador när mobil används under färd.

Samtidigt konstaterar man att dagens teknik är under utveckling, och sannolikt kommer att medge för föraren att kommunicera på ett säkert sätt under färd utan att behöva ta bort blicken från vägmiljön, alternativt att fordonet själv hanterar färden på ett säkert sätt autonomt.

Här kan du läsa hela remissvaret.