Etikett: volvia

Volvia går in som partner i nystartat center för artificiell intelligens

Volvia har gått in som partner till ett nystartat center för artificiell intelligens — AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg.

AI Innovation of Sweden beskrivs som en nationell en neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt.

Enligt Volvia är artificiell intelligens ett område som blir allt viktigare för försäkringsbranschen. Volvia är ett av de 40-tal organisationer och företag som har anslutit sig i dag till centret.

— Det kommer att krävas mycket utveckling och hög kompetens för att vara i framkant inom AI. För Volvia tror vi att vägen framåt är i samverkan med andra partners, både från våra redan upparbetade samarbeten, och från spännande forskning och start-ups som är med och driver på teknikutvecklingen. Det är ett bra initiativ med en neutral plats att samverka som fungerar som ett nav i utvecklingen, säger Martin Hiller, affärsutvecklingschef på Volvia.

Volvia säger sig se stora möjligheter för försäkringsbranschen att i större utsträckning använda sig av AI när det gäller att kunna förutse risker.

– Försäkringar är i sig reaktiva, något händer och då reagerar vi på det. Men i framtiden ser vi att försäkringsbolag i allt större utsträckning blir proaktiva i sin riskbedömning, och bedömer risker i realtid. AI möjliggör för framtida affärsmodeller och mobilitetstjänster. Att kunna bedöma risker är helt centralt för att man ska lyckas med exempelvis delningsekonomi, där en kund kanske efterfrågar en bilförsäkring i ett par timmar för att kunna låna ut sin bil, snarare än att binda upp sig på ett årsabonnemang. Då kommer högre krav att ställas på försäkringsbolag att göra riskbedömningar prediktiva, utifrån olika scenarier, säger Martin Hiller.

Volvia är en del av If Skadeförsäkring.

r hittar du mer information om AI Innovation of Sweden.

App från Volvia visar yrkesförarna till de säkra rastplatserna

Volvia har tagit fram en ny app – Roadsmart – som ger yrkesförare information om vilka rastplatser som är säkra. Appen uppdateras löpande med statistik från polisen och varnar även för aktuella vägarbeten och trafikolyckor.

I Roadsmart går det också att hitta information om trafikläget, om vädret, om närmaste verkstad. Dessutom är det möjligt att beställa bärgning via appen.

Enligt Volvia har det de senaste åren skett en ökning av stölderna från lastbilar och släp. Förhöjd risk finns i anslutning till godsterminaler, hamnar och på obevakade rastplatser. Appen Roadsmart är tänkt att göra arbetet säkrare för alla som jobbar på vägarna.

– Vi ser att stölderna från lastbilar och släp ökar, och det i kombination med bristen på säkra rastplatsen, skapar en otrygghhet bland yrkeschaufförerna. Vi vet att funktionerna i Roadsmart är hett efterfrågade bland yrkeschaufförerna, som tidigare har tipsat varandra inom sina nätverk. Vi värnar om säkerheten för alla som är ute på vägarna, och därför har vi kombinerat flera funktioner och information som förut inte varit tillgänglig, och samtidigt gjort den lättåtkomlig, berättar David Axelson, affärsansvarig på Volvia Lastbilsförsäkring.

Appen finns tillgänglig för alla plattformar och laddas ner i App Store eller Google Play. Användaren behöver inte vara kund i Volvia för att använda appen, men för Volviakunder finns extra funktioner, som att anmäla skada, beställa grönt kort och en hel del annat.

Volvia: Därför stressar svenska föräldrar i trafiken

Fler än fyra av tio föräldrar du möter i trafiken känner sig stressade när de kör bil, visar en undersökning från Volvia Försäkringar. Stressen förekommer främst i storstäderna och det är kvinnorna som stressar mest. Orsakerna till stressen är framförallt upplevd tidsbrist och tilltrasslad trafiksituation. 

44 procent av landets föräldrar stressar när de kör bil. Var tredje upplever också att stressen påverkar kvaliteten på bilkörningen, enligt undersökningen från Volvia som är en del av If.

En av tre föräldrar menar att de är mer stressade i trafiken sedan de fått barn. Bland kvinnorna är det 40 procent som känner sig mer stressade bakom ratten i och med föräldraskapet, jämfört med männens 29 procent. De som upplever att att de stressar mer sedan de fick barn är främst föräldrar till förskolebarn mellan 4 och 6 år.

– Att fler än en tredjedel av föräldrarna känner sig mer stressade i trafiken sedan de fått barn känns väldigt bekymmersamt. Dessutom stressas det i samband med lämning, och att köra uppstressad vid skolor eller förskolor där många barn vistas, innebär en risk för barnen. Det är klokt att prata med sina barn om trafiksäkerhet och vad de ska tänka på i situationer där det är mycket trafik. Dessutom kan det vara bra att göra sina barn uppmärksamma på att det är viktigt att den som kör kan koncentrera sig, särskilt eftersom barn som skriker och bråkar i bilen är en källa till stress för många föräldrar, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia, i en kommentar.

Undersökningen har genomförts av Inizio under september 2018 på uppdrag av Volvia Försäkringar. Undersökningen omfattar 1 096 föräldrar med barn i åldrarna 0-15 år.

Topplistan: Sex orsaker för föräldrar att känna sig stressade i trafiken
1. Jag har tider att passa
2. Bilen bakom mig har för kort avstånd fram till min bil
3. Det är mycket trafik
4. Jag har barn i bilen som skriker och bråkar
5. Jag inte har kontroll på trafiksituationen
6. Jag ska lämna barn och sedan hinna till jobbet i tid

I morgon firas barnsäkerhetsdagen – stöttad av NTF och Volvia

I morgon den 3 maj arrangeras för tionde året i rad Barnsäkerhetens dag. Arrangörerna NTF och Volvia uppskattar att 58 756 förskolebarn kommer att delta i Baklängesmarschen, en manifestation för rätten att sitta baklänges i bilen fram till 4–5 års ålder. 

Volvia har också undersökt föräldrars kunskap kring barnsäkerhet i bil.

Årets undersökning visar enligt Volvia på bristande kunskap hos föräldrarna.

– Sverige är ett föregångsland vad gäller barnsäkerhet i bil, trots detta visar Volvias undersökning att det på flera områden finns luckor i föräldrars kunskap i ämnet, berättar Sofia Bergfors, marknadschef och barnsäkerhetsansvarig på Volvia.

– Hur bilbarnstolar ska monteras korrekt, myter kring bilbältets placering och reglerna för när barn kan åka helt utan extra barnskydd är några av områdena där det behövs mer information.