Etikett: Mio

Gjensidige stäms på 64 miljoner kr av Miobutik efter inrasat tak

Möbelkedjan Mios franchisetagare i Boden har stämt Gjensidige på 64 miljoner kronor sedan möbelvaruhuset förstörts då taket rasade in under tyngden av snö. 

I mars föra året drabbades Mios franchisetagare Möbellind i Boden av en katastrof.

Kort efter stängningsdags den 25 mars rasade taket på möbelvaruhuset in och störtade över byggnadens butiksdel. Lyckligtvis kom ingen människa till skada, men hela byggnaden inklusive all inredning och alla möbler förstördes fullständigt.

Men när ägarna anmälde skadan till företagets försäkringsbolag Gjensidige, möttes man av beskedet att skadan inte var ersättningsbar. Gjensidiges företrädare menade att det inte hade förekommit sådana nederbördsmängder som avses i momentet i försäkringsvillkoren som rör naturskada genom snölast på tak.

Det håller möbelbutikens ägare med om; det hade inte snöat så pass mycket att det kunde bedömas som en naturskada enligt försäkringsvillkoren.

Dock menar de att skadan borde täckas av försäkringens allriskmoment med tanke på att takraset visade att byggnadens konstruktion varit bristfällig.

Till saken hör också att det tidigare ägt rum en brand i fastigheten. Personal vid det byggbolag som Gjensidige anvisade för att avhjälpa skadorna efter branden skottade enligt vittnesuppgifter över snö från taket på den brandskadade delen av byggnaden till en annan del av fastigheten — just den del som några dagar senare rasade under tyngden av snön.

Sedan Gjensidige avvisat skadan som icke ersättningsbar valde möbelvaruhuset att gå till domstol med sina krav på försäkringsersättning.

Möbellind argumenterar i sin stämningsansökan för att skadan var både plötslig och oförutsedd och och därmed borde ersättas genom försäkringen hos Gjensidige under allriskmomentet. Möbellind stöder sig också på ett rättsintyg från professor Harald Ullman. Sammantaget menar Möbellind att takraset har orsakat skador för 64 miljoner kronor, inklusive det avbrott man drabbats av genom att företagets lokaler blivit obrukbara.

Möbelvaruhuset var enligt stämningsansökan lönsamt; företaget hade 12 anställda och omsatte 40 miljoner kronor med ett resultat på 6 miljoner kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan.