Etikett: Länsförsäkringar Gävleborg

HD avgör om LF Gävleborg ska betala för skogsbranden 2014

Högsta domstolen har fattat beslut om prövningstillstånd när det gäller frågan om Länsförsäkringar Gävleborg ska stå för skadekostnaderna efter skogsbranden i Västmanland 2014. Det skogsfordon som anses ha orsakat skadan hade sin trafikförsäkring i Länsförsäkringar Gävleborg. HD:s beslut berör ersättningskrav på sammanlagt minst 412 miljoner kronor. 

I juli 2014 utbröt en omfattande skogsbrand utanför Sala i Västmanland. 

Det kom att bli den största branden i Sverige på över 50 år. När det gick att få kontroll över elden knappt två veckor senare, hade över 13 800 hektar skogsmark drabbats. En person avled i branden, drygt 20 byggnader brann ned. 

Branden uppstod i samband med markberedningsarbete på uppdrag av skogsbolaget Bergvik Väst. Arbetet utfördes av företaget MB Skog Edsbyn AB. Branden anses ha orsakats av gnistor i samband med att MB Skog körde ett skogsfordon som var försäkrat i Länsförsäkringar Gävleborg. 

Innebär det att Länsförsäkringar Gävleborgs trafikförsäkring för skogsfordonet ska stå för skadekostnaderna?

Ja, menade Bergvik Väst som under förra året stämde Länsförsäkringar Gävleborg. Tingsrätten i Gävle beslutade i april i år att hänskjuta målets centrala rättsfråga til Högsta domstolen. Det här var den fråga man ställde till HD: 

– Har Bergvik Västs skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen?

Högsta domstolen har nu fattat beslut om att ge prövningstillstånd för målet. 

Bergvik Väst är inte ensamma om att kräva pengar från Länsförsäkringar Gävleborg. Krav har framställts av sammanlagt elva parter. Åtta av dess rör regresskrav från försäkringsbolag för ersättning som betalats ut till ett mycket stort antal enskilda skadelidande. Fyra av de kraven ligger just nu i domstol. Sammantaget beräknas kraven uppgå till minst 412 miljoner kronor, vilket ligger över gränsen för ersättning i trafikförsäkringen som är på 300 miljoner kronor.