Etikett: Motorförsäkring

KoV:s kritik mot Folksams marknadsföring av bilförsäkring

Konsumentverket har genomfört en granskning av svensk motorförsäkring, med utgångspunkt från marknadsföring, förköpsinformation och avtalsvillkor. I anslutning till granskningen riktar KoV viss kritik mot Folksam, och gör sammanfattningsvis bedömningen att marknadsföringen, förköpsinformationen och försäkringsvillkoren bör förbättras.

Bland annat riktar Konsumentverket kritik mot att Folksam använder begrepp som ”Bilförsäkring med högst betyg”, ”Välj Sveriges högst rankade bilförsäkring”, ”Topprankad” och ”Bäst av alla”.

Konsumentverket påpekar att endast Folksams bilförsäkring Stor ligger i topp i jämförelser från Konsumenternas Försäkringsbyrå. Folksams bilförsäkring utan tilläggsförsäkringen Stor, återfinns däremot på delad åttonde plats i jämförelsen och kan därför inte betecknas som den med ”högst betyg”, ”bäst” eller ”topprankad”. Till det kommer att Folksams bilförsäkring Stor inte är bäst av alla, utan istället har samma totala betyg som ett annat försäkringsbolags bilförsäkring. Folksams betyg är därmed inte ”högst” eller ”bäst” utan lika högt och lika bra som det andra företagets betyg. Därmed blir marknadsföringen otillbörlig och vilseledande, menar Konsumentverket. 

Enligt Konsumentverket förekommer även andra vilseledande svepande beskrivningar av försäkringarna, till exempel ”hyrbil tills den egna bilen är klar” som felaktigt ger intryck av att kunden får en hyrbil utan någon extra kostnad. 

Folksam uppmanas nu att inkomma med synpunkter på skrivelsen senast den 24 augusti. 

Skadorna i trafikförsäkringen blir färre – men kostar allt mer

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen har minskat med drygt 30 procent de senaste tio åren. Samtidigt har de skadebelopp som försäkringsbolagen betalar ut ökat med omkring 20 procent, enligt färsk statistik från Svensk Försäkring.

Parallellt med att antalet skador i trafikförsäkringen har minskat, har a ntalet skador kopplade till  motorfordonsförsäkringar ökat med drygt 30 procent.

De utbetalda beloppen för motorfordonsförsäkringar har ökat med knappt 3,4 miljarder kronor, motsvarande cirka 50 procent.

– Att både bilar och trafik blir säkrare är en trolig förklaring till att antalet skador kopplade till trafikförsäkringen minskar. Att skadebeloppen ökar är också naturligt, eftersom kostnader vanligtvis ökar med den allmänna prisutvecklingen, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring, i en kommentar.  

Svensk Försäkring påpekar att i tidsserien som ligger till grund för diagrammet här intill saknas år 2015 värden för två företag, vilket gör att nivåerna för antalet skador och kostnaderna för skadorna är något reducerade för denna tidpunkt.

Moderna och Greater Than lanserar nya företagsmotorförsäkringar

Greater Than meddelar i dag att man – tillsammans med Moderna – utvecklar sitt erbjudande för pay-as-you-drive-försäkringar och nu gör det tillgängligt även för småföretag. 

Enligt Greater Than kan företag med de nya försäkringslösningarna få full fordonskontroll, genom att se och förbättra sina körningar i realtid för att nå en lägre premie via miljösmart och säker körning. 

De nya försäkringslösningarna är integrerade med ett fordonsuppföljningssystem, fleet management, där företagen kan få ett helhetsbegrepp över hela sin vagnpark med bland annat liveuppdaterade kartor, uppgifter om fordonsanvändande, rapporter om statistik och försäkringskostnader, automatiska körjournaler.

– Vi är först ut i Sverige att erbjuda en bilförsäkring för företag baserad på Artificiell Intelligens. Med vår AI-baserade bilförsäkring kommer de företag som kör säkert att märka det på premien och dessutom få ökade incitament till att fortsätta köra så, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than, i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med Moderna Försäkringar kommer vi att göra skillnad för många företag och det visar på att Moderna Försäkringar är ett försäkringsbolag i framkant och att vi har ett lyckat samarbete där utvecklingen går snabbt och är professionellt. 

Både Moderna Smart Flex och Enerfy – Försäkring med Moderna lanseras i småföretagarversioner. Moderna skriver i sin pressinformation att lanseringen är ett led i att satsa på direktmarknaden med småföretagare som inte går att nå via försäkringsförmedlare. De nya företagsinriktade motorförsäkringarna är i första hand till för företag med upp till nio anställda. Parallellt med pay-as-you-drive-försäkringarna lanseras också en traditionell motorförsäkring för småföretag som inte arbetar med försäkringsförmedlare. 

KKV planerar ny rapport om motor- och djurförsäkring

Konkurrensverket planerar att senare i år publicera en rapport om hur försäkringsbolagen påverkar konkurrensen inom bilverkstäder och djursjukvård. Det framgår av KKV:s nyligen publicerade rapport ”Konkurrensen i Sverige”. 

Konkurrensverket har nyligen släppt sin årliga rapport över konkurrensläget i Sverige. 

I rapporten går KKV igenom olika branscher och hur konkurrensförhållandena ser ut där. 

I rapporten sägs, med hänvisning till Konsumentverket, att försäkring är en av de mest problematiska marknaderna ur konsumentsynvinkel. Bakgrunden är bland annat svårigheter att göra produktjämförelser och produkter som upplevs svåra att förstå.

Konkurrensverket nämner särskilt motorfordonsförsäkringar och djurförsäkringar som intressanta ur konkurrenssynvinkel. Motorfordonsförsäkringarna mer reglerade än andra försäkringsmarknader. I en internationell jämförelse försäkrar svenskar fordon långt upp i åldrarna.

– Det tyder på att konsumenternas priskänslighet för försäkringar är låg vilket i förlängningen kan medföra en begränsad konkurrens, skriver Konkurrensverket i sin rapport. 

När det gäller djurförsäkring har konsumenternas kostnader av olika skäl ökat kraftigt under senare år. 

Konkurrensverket lyfter i rapporten fram den stora betydelse försäkringsbolagens agerande har för marknaden för bilverkstäder och för veterinärkliniker. Detta förhållande avser Konkurrensverket att undersöka närmare i en särskild rapport senare under året.

Så här skriver KKV i rapporten: 

”Det ömsesidiga beroendet mellan å ena sidan försäkringsbolag och bilverkstad respektive djursjukvårdklinik kommer undersökas ytterligare i en rapport Konkurrensverket avser publicera under 2018.”

Här kan du ta del av hela rapporten ”Konkurrensen i Sverige” från KKV. 

Verkstäder + If = sant! If toppar åter Motorbranschens enkät

If har ännu en gång röstats fram som det försäkringsbolag som skadeverkstäderna tycker är bäst att samarbeta med. Det framgår av en undersökning i tidningen Motorbranschen som ges ut av Motorbranschens Riksförbund.

Precis som förra året är If det försäkringsbolag som får högst betyg i enkäten. Poängen har till och med ökat sedan förra året. 

Verkstäderna ger If högsta betyg på i stort sett alla frågor, skriver If i ett pressmeddelande. Bland annat utmärker sig If genom att vara bäst på att hålla avtalade överenskommelser och ta hänsyn till verkstädernas önskemål i skadehanteringen. If får också poäng för sina 30-tal regionala skadetekniker och inköpare som har kontakter med verkstäderna, framgår det i tidningen Motorbranschen. 

– Det är en bekräftelse till organisationen, nästan värd att rama in, säger Annika Berglund, chef för Eftermarknad motorskador på If, i en intervju i Motorbranschen.