Etikett: Reseförsäkring

Konsumenternas i ny utökad jämförelse av reseförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå presenterade i går en ny utökad jämförelse av separata reseförsäkringar.

Alla hemförsäkringar innehåller ett reseskydd. Men den som ingen hemförsäkring har eller som vill ha ett utökat skydd – exempelvis för att resan varar längre än 45 dagar – kan köpa en separat reseförsäkring. 

– Om du ska åka på en mer äventyrlig resa behöver du kontrollera om ditt försäkringsbolag kanske betraktar aktiviteterna som riskfyllda, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå i en kommentar.

– I vår nya jämförelse av separata reseförsäkringar har vi gjort en tydlig uppdelning av vilka riskfyllda aktiviteter som är undantagna från ersättning vid skador, så att du tydligt kan se om just den aktivitet du tänker ägna dig åt omfattas eller inte.

Här hittar du hela jämförelsen.

M-riksdagsledamot vill ha obligatorisk reseförsäkring för hemtransport

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot, kräver i en motion att riksdagen ska besluta om en obligatorisk reseförsäkring för att finansiera hemresor vid sjukdom. 

I motionen pekar hon på att svenskar är ett av de folk i världen som gör flest utlandsresor. 

Om någon blir sjuk under en resa kan kostnaderna för transporter hem bli höga. 

– När svenskar, inte minst sådana som är på långa resor där hemförsäkringen inte gäller, blir sjuka utomlands så kan det uppstå problem när man ska klargöra vem som ansvarar för sjuktransport hem till Sverige, heter det i motionen.

Lotta Olsson konstaterar att den svenska staten varken vill eller ska betala för sådana hemtransporter. 

En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige skulle däremot kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands.

Motionären pekar på att obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar, just för att säkerställa att akuta kostnader kan täckas.

S:t Erik Försäkring söker reseskydd för 200 000 elever

Stockholms stads försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB, har gått ut i en upphandling av reseförsäkring för elever i stadens skolor. 

Totalt handlar det om reseförsäkring för drygt 200 000 elever i olika åldrar. Avtalet gäller i första hand för år 2018, men med möjlighet till förlängning i upp till tre år. 

Försäkringsgivare i dag är Gouda Reseförsäkring. Tidigare har ERV haft motsvarande uppdrag. 

Sista anbudsdag för försäkringen är den 3 november. 

Parallellt med upphandlingen av reseförsäkring för elever, genomför S:t Erik Försäkrings AB också en upphandling av förmögenhetsbrottsförsäkring. Försäkringsbeloppet är tänkt att uppgå till 200 miljoner kronor per år med en självrisk på 1 miljon kronor. Även i denna upphandling är sista anbudsdag den 3 november. 

Global Warning System förnyar samarbetsavtal med ERV

Global Warning System meddelar att man har förlängt sitt samarbetsavtal med reseförsäkringsspecialisten ERV. Det nya avtalet innebär att ERV byter till GWS nyutvecklade tjänst SDK, Software Development Kit.

Den nya SDK-lösningen gör det möjligt för ERV att utveckla egna mobila lösningar och samtidigt använda GWS service och innehåll i sina egna appar.

Global Warning System inledde sitt samarbete med ERV våren 2015. I och med det nya avtalet tas exklusiviteten bort från båda avtalsparterna.

– Jag ser åtminstone två positiva aspekter av det här avtalet. Först och främst är vi stolta över att långsiktigt utöka relationer med våra kunder. Med förlängningen av avtalet kan vi fortsätta att bygga upp en gemensam affär och leverera ännu bättre service till ERVs kunder. För det andra är det mycket positivt att SDK-lösningen som vi började utveckla under 2016, har nu valts av en av våra största kunder. Det betyder att vi har hittat en lösning som passar marknaden väl, säger Andreas Rodman, VD på GWS, i en presskommentar.

Folksam: Allt fler sjuka utomlands – men vet inte vart de vänder sig

Allt fler svenskar behöver uppsöka sjukvård utomlands. Samtidigt vet många inte vart de ska vända sig om de blir sjuka på semestern, visar en ny undersökning från Folksam.

Folksam bedömer att det ökade antalet skador utomlands de senaste åren har att göra med den allmänna trenden att allt fler reser under längre perioder och allt högre upp i åldrarna.

– Bland våra kunder kan vi se att det framför allt är yngre seniorer som har höga skadekostnader utomlands. Samtidigt har vi sett att många inte vet vart de ska vända sig när de blir sjuka eller skadade på sin resa. Det märks inte minst i den undersökning vi nu gjort där det framgår att sex av tio vänder sig fel, säger Hélène Mood, chef för utlandsskador på Folksam, i en presskommentar.

Undersökningen visar på att svenskarna i första hand vänder sig till reseledaren eller till hotellreceptionen om de behöver uppsöka läkarvård – istället för att ringa SOS International, Falck Global Assistance eller sitt försäkringsbolag.

Folksam menar att detta är ett problem då många resenärer därmed inte får rätt vård sett till kvalitet och pris.

– Att så många som sex av tio i första hand vänder sig till hotellet, reseledaren eller en taxichaufför måste jag säga är ett underbetyg till försäkringsbranschen. Här måste vi bli bättre på att informera vad som gäller om man skadar sig i utlandet. Vi engagerar oss i den här frågan då det är viktigt att kunderna känner sig trygga med vart de ska vända sig om de behöver läkarvård utomlands, säger Hélène Mood.