Etikett: Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten, SPP och Skatteverket kan vinna Guldkanten

SPP, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har nominerats för SPV:s pris Guldkanten. Priset delas ut för årets bästa insats inom området pensionsinformation, och vinnaren kommer att offentliggöras den 4 oktober i samband med SPV:s Pensionsdag.

SPP har nominerats för sin satsning på roboten Gajda som förklarar pension med hjälp av beteendevetenskap.

Pensionsmyndigheten har nominerats för kampanjen Riskgruppen, som bygger på en påhittad historia om ett punkband där medlemmarna riskerar att få låg pension.

Skatteverket har nominerats tillsammans med Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan för sin satsning på webbplatsen Efterlevandeguiden. 

– Ett genombrott för samarbete över myndighetsgränser i medborgarens intresse. Här skapas trygghet och konkret nytta genom handfasta och konkreta råd för alla som funderar på vad som händer när någon går bort. Tydligt och mycket välkommet, skriver SPV i sin bedömning av Efterlevandeguiden. 

 

 

Mikael Westberg ny rättschef på Försäkringskassan

Mikael Westberg har utsetts till ny chef för rättsavdelningen på Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Pensionsmyndigheten.

Mikael Westberg tillträder sin tjänst efter sommaren och efterträder Eva Nordqvist, som går i pension. Han kommer att ingå i Försäkringskassans ledningsgrupp och blir chef för rättsavdelningens 120 medarbetare.

Tidigare har han bland annat varit ämnessakkunnig på justitiedepartementet och verksamhetsområdeschef för verksjuridik på Försäkringskassan. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal offentliga utredningar.

– Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag där rättstillämpningsfrågor spelar en grundläggande roll. Jag ser både fram emot att vara en del av myndighetens ledning och att tillsammans med medarbetarna på rättsavdelningen arbeta med myndighetens uppdrag, säger Mikael Westberg i en presskommentar.

 

Pensionsmyndigheten utreder: Hur påverkas pensioner av Brexit?

Pensionsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att tillsammans med Försäkringskassan analysera konsekvenserna av det brittiska utträdet ur EU. Frågor som ska belysas är: Hur påverkas myndigheternas verksamheter? Hur påverkas personer som tar del av de svenska trygghetssystemen?

Runt 100 000 svenskar bor och arbetar i dag i Storbritannien.

En viktig förutsättning för goda möjligheter till utbyte mellan Sverige och Storbritannien är att det finns regler för exempelvis intjänande och utbetalning av ålderspension och tillgången till hälso- och sjukvård, skriver regeringen.

– Sverige ska vara väl förberett när Storbritannien lämnar EU så att enskilda inte kommer i kläm och för att vi även i framtiden ska kunna ha ett stort utbyte mellan våra två länder, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Enligt regeringen finns behov av en fungerande samordning mellan de nationella trygghetssystemen, som i dag regleras inom ramen för EU-samarbetet. Samordningen behöver helt enkelt fungera även efter ett brittiskt utträde, för att enskilda inte ska gå miste om förmåner och för att arbetsgivare inte ska behöva betala dubbla arbetsgivaravgifter.

Myndigheterna ska lämna förslag på åtgärder för att säkerställa en fungerande samordning av de svenska och brittiska trygghetssystemen. De ska också ta fram statistik på socialförsäkringsområdet kopplat till ett brittiskt utträde ur EU.

Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2018. Slutredovisningen lämnas senast den 29 mars 2019.

Ersättningskollen har nått över en miljon användare!

Över en miljon svenskar använder nu tjänsten Ersättningskollen! Det meddelar i dag Svensk Försäkring som ligger bakom tjänsten, tillsammans med Försäkringskassan och AFA Försäkring.

Ersättningskollen lanserades år 2014, och visar hur den ekonomiska situationen påverkas genom exempelvis sjukdom eller en olycka.

I samband med att man nu passerade en miljon användare, har huvudmännen genomfört en användarundersökning. Enligt undersökningen anser 7 av 10 att man är nöjda eller mycket nöjda.

– Det känns fantastiskt roligt att vi lyckats med att nå ut till så många., säger Anette Grundström, kommunikationschef Svensk Försäkring, i en presskommentar.

– Vi ser att tjänsten fyller ett behov, framför allt för privatpersoner som vill ha koll på vad de kan få ut från sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar men också för arbetsgivare som använder tjänsten som en service till sina anställda.