Etikett: Mikael Westberg

Mikael Westberg ska utreda morgondagens premiepension

Mikael Westberg har utsetts till särskild utredare för att lämna förslag om ett nytt premiepensionssystem. Det meddelade regeringen i dag på morgonen i samband med en presskonferens. 

Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska behållas – men att systemet också måste reformeras för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner.

– Dina pensionspengar ska alltid vara trygga och säkra. Pensionsspararnas pengar ska aldrig behöva jagas i skatteparadis och du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen, i en presskommentar.

Reformeringen av premiepensionssystemet sker i två steg. I ett första steg införs från och med 1 november i år hårdare krav på de fonder som finns i dagens premiepensionssystem.

I ett andra steg får den särskilde utredaren Mikael Westberg därför i uppdrag att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen ska även lämna förslag på reglering av en myndighet som ska upphandla fonder och ha löpande ansvar för att utbudet på fondtorget är tryggt och av god kvalitet. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt, enligt informationen från regeringen. 

Utredningen ska senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av den nya myndigheten. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2020. Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats under 2020.

Mikael Westberg är i dag chefsjurist på Pensionsmyndigheten och tillträder efter sommaren en ny tjänst som rättschef på Försäkringskassan.

Av informationen från regeringen framgår även att pensionsgruppen har kommit överens om att inom kort tillsätta en särskild översyn av risknivån i förvalet i premiepensionssystemet.

Här kan du ta del av utredningsdirektiven. 

Mikael Westberg ny rättschef på Försäkringskassan

Mikael Westberg har utsetts till ny chef för rättsavdelningen på Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Pensionsmyndigheten.

Mikael Westberg tillträder sin tjänst efter sommaren och efterträder Eva Nordqvist, som går i pension. Han kommer att ingå i Försäkringskassans ledningsgrupp och blir chef för rättsavdelningens 120 medarbetare.

Tidigare har han bland annat varit ämnessakkunnig på justitiedepartementet och verksamhetsområdeschef för verksjuridik på Försäkringskassan. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal offentliga utredningar.

– Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag där rättstillämpningsfrågor spelar en grundläggande roll. Jag ser både fram emot att vara en del av myndighetens ledning och att tillsammans med medarbetarna på rättsavdelningen arbeta med myndighetens uppdrag, säger Mikael Westberg i en presskommentar.

 

GFG:s fondsparare kan få tillbaka 90 procent av kapitalet

Pensionsmyndigheten har tidigare avregistrerat GFG Global Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg. Spararna har tidigare fått tillbaka knappt hälften av sitt innehav. Nu har Pensionsmyndigheten gjort en överenskommelse med förvaltarna som innebär att spararna kan få tillbaka cirka 90 procent av beloppen.  

I oktober 2016 beslutade Pensionsmyndigheten om köpstopp i två fonder i premiepensionens fondtorg: Fondeum Mixed Fund och GFG Global Medium Risk Fund.

Två månader senare, i december 2016, beslutade  Pensionsmyndigheten att avregistrera båda fonderna från fondtorget. Bakgrunden var att myndigheten hittat allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter, och att det fanns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis.

Vid avregistreringen hade GFG Global Medium Risk Fund ett värde på cirka 675 miljoner kronor. Knappt hälften av de pengarna har betalats tillbaka till de cirka 5 900 berörda pensionsspararnas premiepensionskonton.

Pensionsmyndighetens överenskommelse med fondens förvaltare och förvaringsinstitut innebär att ytterligare pengar kommer tillbaka till spararna.

– Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process. Vi har haft en bra dialog, och vi har varit överens om vikten av att komma vidare med slutlig inlösen av fondens innehav, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar med anledning av överenskommelsen.

Den summa som kommer att betalas tillbaka består till största delen av likvidationen av kvarvarande innehav i fonden. I summan ingår också ett förlikningsbelopp på 50 miljoner kronor. Pensionsmyndigheten uppskattar att spararna i genomsnitt kan få tillbaka cirka 90 procent av fondens redovisade marknadsvärde innan avregistreringen.

– Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen, säger Mikael Westberg. 

Advisors fond slängs ut från premiepensionssystemet

Pensionsmyndigheten menar att fondbolaget Advisor inte följer ingångna avtal. Därför har fonden Advisor Världen avregistrerats från premiepensionens fondtorg, meddelade Pensionsmyndigheten under fredagen.

Redan i juli i år köpstoppades Advisor Världen, i väntan på utredning om bolaget följer samarbetsavtalet. Nu är utredningen klar, och enligt Pensionsmyndigheten visar den att bolaget löpande brutit mot avtalet, bland annat genom sin marknadsföring. 

– De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar.  

Drygt 43 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonden. Innehavet uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. 

I samband med avregistreringen skickas en säljorder på hela innehavet i fonden. Därefter ska en ordnad avveckling av innehavet genomföras. Samtliga sparare får också ett brev med information om avregistreringen.