Etikett: Anna Tenje

Ny utredning föreslår mer generösa regler för egenföretagares SGI

Sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare ska kunna fastställas utifrån inkomsterna de senaste tre åren, föreslår en utredning som överlämnades i dag till regeringen. 

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje mottog i dag utredaren Calle Nathansons utredning ”Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst”.

Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna för SGI, det inkomstunderlag som ligger till grund för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

Det här är några av förslagen i utredningen:

  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tolv månader för anställda,
  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tre år för egenföretagare. Detta gäller dock inte företagare som bedriver verksamhet via aktiebolag.
  • att SGI, om det är mer fördelaktigt, även kan beslutas utifrån aktuella inkomster för både anställda och egenföretagare.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av utredningens betänkande.