Etikett: premiepensionen

-15,29 procents avkastning för premiepensionens tradförsäkring

Under årets nio första månader har värdeutvecklingen för premiepensionen traditionella försäkringen varit -15,29 procent, rapporterar Pensionsmyndigheten. 

Den traditionella försäkringen är möjlig för en pensionssparare att välja i samband med pensioneringen, och då föra över pengarna från sina fondinnehav. Den traditionell försäkringen innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt, plus ett icke garanterat tilläggsbelopp.

Återbäringsräntan uppgick under september till 0 procent.

Vid utgången av september hade 369 000 pensionärer valt lösningen med traditionell försäkring och det förvaltade kapitalet i den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 58,7 miljarder kronor.Av tillgångarna var 33,6 miljarder kronor placerade i räntebärande tillgångar, 23,2 miljarder kronor i globala aktier och 1,9 miljarder kronor i fastigheter.

Den traditionella försäkringens portfölj innehåller inte bolag vars verksamhet utgörs av produktion eller distribution av fossila bränslen och placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 2,9 procent sämre hittills under året.