Etikett: Javiera Ragnartz

Javiera Ragnartz lämnar AMF — blir VD på SEB Investment Management

I dag meddelades att AMF:s kapitalförvaltningschef Javiera Ragnartz kommer att lämna bolaget för att senare under året tillträda en tjänst som VD för SEB Investment Management. Hon tillträder sin nya befattning sommaren 2019.

Javiera Ragnartz anställdes som kapitalförvaltningschef våren 2017. Hon har tidigare bland annat arbetat på Riksbanken och som VD för Handelsbankens fondbolag, och tidigare haft ledande befattningar inom SEB.

SEB Investment Management AB utvecklar och förvaltar produkter till företag och finansiella institutioner, liksom privat-, pensions- och Private Banking kunder. Som VD för SEB Investment Management AB  kommer Javiera Ragnartz även att fungera som chef för division Investment Management. Hon får där i uppdrag är att stärka SEB:s erbjudande inom fondförvaltning och fortsätta arbetet med att utveckla hållbara investeringsprodukter. Hon kommer att rapportera till fondbolagets styrelse och i sin roll som divisionschef till SEB:s VD Johan Torgeby.

Enligt AMF inleds processen för att rekrytera en ny kapitalförvaltningschef omgående. Tills vidare kvarstår Javiera Ragnartz inom AMF för att säkerställa en ordnad överlämning.

— Jag vill tacka Javiera för hennes fina insatser på AMF, och önska henne lycka till i sin nya roll. Hon har genomfört viktiga förflyttningar inom vår kapitalförvaltning och varit en uppskattad chef och medarbetare, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i en presskommentar.

Javiera Ragnartz ger följande kommentar:

— Att lämna AMF var inget lätt beslut att fatta. Jag har haft en mycket givande tid inom AMF, som är ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag, en sund strategi och med mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

VD för SEB Investment Management AB och tillförordnad divisionschef för Division Investment Management är i dag Hans Ek.

AMF:s avkastning första halvåret sjönk till 3,5 procent

AMF meddelar att totalavkastning under första halvåret i år uppgick till 3,5 procent. Det är en nedgång jämfört med förra året, då avkastningen första halvåret låg på 4,2 procent. 

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,6) procent, och 7,8 (6,2) procent under de senaste tio åren.

Under första halvåret i år stod aktie- och fastighetsportföljerna för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 7,9 respektive 7,1 procent. Alternativa tillgångar, så som infrastruktur, avkastade 2,4 procent, medan den räntebärande portföljen hade en negativ avkastning: -0,1 procent.

– Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef vid AMF, i en presskommentar.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten ökade till 14,7 (14,2) miljarder kronor.

Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,3 (2,2) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 619 (588) miljarder kronor. Av detta står AMF Fonder för 130 (125) miljarder kronor.  

 

AMF betalar 750 Mkr för 35% av vindkraftsbolaget Stena Renewable

AMF har avtalat om att köpa 35 procent av aktierna i vindkraftsbolaget Stena Renewable. AMF betalar cirka 750 miljoner kronor. Investeringen är ett led i en överenskommelse mellan AMF, Stena Adactum och norska pensionsbolaget KLP om att utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag.

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande, och förväntas kunna genomföras under tredje kvartalet i år.

Avsikten är att under de närmaste åren gå in med ytterligare runt en miljard kronor för att finansiera planerade satsningar.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef på AMF. 

Stena Renewable grundades 2005 och är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, med 94 verk. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Sten Renewable har även en konkurrenskraftig projektportfölj som motsvarar investeringar på cirka 6 miljarder kronor.

2,5 procents avkastning för AMF första kvartalet i år

AMF rapporterar i dag att man hade en totalavkastning på 2,5 procent under det första kvartalet 2017. Det kan jämföras med en avkastning på –0,7 procent under första kvartalet 2016.

– Vi levererar en stabil avkastning till våra sparare under årets första kvartal. Perioden har präglats av en förbättrad tillväxt i världsekonomin, och en god ekonomisk utveckling här hemma, något som bidragit till att såväl svenska som utländska aktier har utvecklats starkt. Samtidigt innebär de låga räntorna fortsatta utmaningar, där osäkerheten kring den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kvarstår, liksom ett antal politiska risker som kan komma att påverka marknaden framöver, säger AMF:s kapitalförvaltningschef Javiera Ragnartz i en presskommentar.

Av pressmeddelandet framgår att AMF Under året kommer att utveckla sitt tjänsteutbud så att även kunder inom andra kollektivavtalsområden än Avtalspension SAF-LO framöver ska få en bättre och enklare tjänstepension. AMF ser också över möjligheten att förbättra erbjudandet till spararna inom Avtalsområde SAF-LO ytterligare, bland annat genom att utveckla och tillgängliggöra det digitala erbjudandet och genom att göra produkterna mer tydliga och lättillgängliga.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 11,7 (11,7) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,6 (1,6) miljarder kronor. Koncernens totalresultat uppgick till 16,1 (-6,4) miljarder kronor. I genomsnitt har totalavkastningen varit 8,5 procent de senaste fem åren och 6,4 procent de senaste tio åren. Det förvaltade kapitalet inom traditionell försäkring uppgår till 458 (442) miljarder kronor. 

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 123 (115) miljarder kronor.

Koncernen AMF, med moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 582 (562) miljarder kronor.

AMF plockar ny kapitalförvaltningschef från Handelsbanken

AMF meddelar i dag att Javiera Ragnartz har anställts som ny chef för AMF:s kapitalförvaltning.  Hon är i dag chef för Investment and Risk Advisory på Handelsbanken, och har tidigare varit vd för Handelsbanken fonder. Javiera Ragnartz tillträder tjänsten under våren och kommer då att ingå i AMF:s ledningsgrupp.

Javiera Ragnartz har en licentiatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, och har även arbetat med finansiell analys på Riksbanken och med kapitalförvaltning på SEB och Skandia Liv. 

– Jag är väldigt glad över att vi lyckats rekrytera Javiera Ragnartz som ny kapitalförvaltningschef. Hon har en gedigen bred finansiell bakgrund, ett djupt kunnande om kapitalförvaltningens olika delar och hon är en erkänt skicklig ledare. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och utveckla vår aktiva förvaltning, och säkerställa att vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre på att vårda det förtroendet vi bär åt våra fyra miljoner sparare, säger Johan Sidenmark, vd för AMF, i pressmeddelandet från AMF.

– Det känns både spännande och ansvarsfullt att få axla ansvaret som chef för AMFs kapitalförvaltning. AMF är en mycket viktig investerare och ägare, med en stark finansiell ställning och en tilltalande långsiktighet i sin förvaltning. Uppdraget känns därtill särskilt angeläget mot bakgrund av den centrala samhällsfunktion det innebär att vara med och ta ansvar för att dagens och framtidens pensioner ska bli så bra som möjligt, säger Javiera Ragnartz i pressmeddelandet.