Etikett: bostadstillägg

Alecta: De med lägst inkomst får mer pengar efter pensionen

Anställda med låga löner får det bättre ekonomiskt ställt efter det att de har gått i pension, visar en analys från Alecta. Förbättringen beror enligt Alecta på garantipensionen och bostadstillägget. 

Alecta har gjort en genomgång av 80 000 individers inkomst från 62 till 75 års ålder och analyserat deras ekonomiska situation.

— Det här visar hur viktig garantipensionen och bostadstillägget är för att en viss del av befolkningen ska få en bra pension. I ljuset av siffrorna är torsdagens förslag från regeringen välbehövd. Men, en återställning av pensionsrätten till 18,5 procent från dagens 17,21 procent måste också till för att alla ska få en bra allmän pension, säger Alectas VD Magnus Billing i en kommentar.

I analysen har Alecta följt inkomstutvecklingen för samtliga personer i en årskull — alla födda 1941 ·— från 62 till 75 års ålder. I analysen har Alecta delat in individerna i fem grupper baserat på vilken inkomst de hade när de var 62 år. Det innebär att det är möjligt att följa hur ekonomin för de fem olika inkomstgrupper förändras strax innan, i samband med, och efter pensionering.

—Resultatet är slående, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta, i sin kommentar till analysen.

— Vår viktigaste upptäckt är att de med lägst inkomst får det bättre efter pensionen än tidigare. I gruppen med lägst inkomster handlar det i genomsnitt om att gå från 7 800 kr till 9 900 kr efter skatt per månad.

Här hittar du Alectas hela pressmeddelande om undersökningen.