Etikett: äldreförsörjningsstöd

Mindre pensionskrångel! Bostadstillägg räknas fram av Skatteverket

Nu ska det bli enklare att beräkna inkomster för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd! Regeringen lägger i dag fram ett lagförslag som innebär att beräkningen ska ske automatiskt, genom Skatteverkets beslut om slutgiltig skatt. 

I dag rapporterar pensionärna själva in förändringar i inkomst. Det resulterar i många frågor, osäkerhet och ibland i ofullständiga uppgifter.

Men med det nya regelverket slipper man de problemen.

– Det ska inte vara onödig administration och krångel för den enskilda pensionären. Den här förändringen plockar bort svårbegripligt krångel, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i sin presskommentar.

Enligt regeringens information innebär förslaget större uppgiftssäkerhet och större andel korrekt utbetalade bostadstillägg. Det blir också enklare för pensionärer att förstå och stämma av uppgiften om kapitalinkomster som läggs till grund för bostadstillägget.

Förslaget väntas träda i kraft 1 januari 2018 och är en del av regeringens proposition ”Vissa socialförsäkringsfrågor”.

Klicka här för att ta del av hela propositionen!