Etikett: svenska Kommun försäkrings AB

Skatteverket underkänner avdrag i Svenska Kommun Försäkrings AB

Skatteverket har beslutat att underkänna avdrag för Svenska Kommun Försäkrings AB på 84 000 kronor. Dessutom beslutar Skatteverket om skattetillägg med 40 procent av den skatt som ska betalas på höjningsbeloppet. 

Beslutet från Skatteverket avser beskattningsåret 2016. 

Det är två punkter i bokföringen där Skatteverket menar att Svenska Kommun Försäkrings AB har gjort fel. Den ena punkten gäller medlemsavgiften för KFS Företagsservice AB på 3 000 kronor som Skatteverket menar är en icke avdragsgill medlemsavgift. Den andra punkten avser inköp av 131 stycken julblommor till företagets kunder. 

– De julblommor ni köpt till affärskontakter är att anse som sådana representationsgåvor som inte är avdragsgilla i näringsverksamheten. Det aktuella avdraget om 81 409 kr medges därför inte vid inkomstbeskattningen, skriver Skatteverket i sitt beslut.

Skattetillägget uppgår till totalt 7 400 kronor. Så här motiverar Skatteverket sitt beslut: 

– Ni har i inkomstdeklarationen inte upplyst om de felaktiga avdragen för medlemsavgift samt julgåvor till affärskontakter. Det är först vid Skatteverkets utredning som felaktigheterna kommit fram. Ni har därmed lämnat sådana oriktiga uppgifter som utgör grund för att ta ut skattetillägg. Det har i ärendet inte framkommit några omständigheter som utgör skäl till befrielse från skattetillägg.