Etikett: Återförsäkring

S:t Erik Försäkring handlar upp återförsäkringsskydd

Captivebolaget S:t Erik Försäkrings AB som ägs av Stockholms stad har gått ut i upphandlingar av återförsäkringsskydd för olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. 

Båda upphandlingarna avser återförsäkringsskyddet under år 2023.

Den olycksfallsförsäkring som återförsäkringen avser gäller 226 000 personer, i första hand skolbarn. Skadehanteringen är outsourcad till Crawford & Co.

Den ansvarsförsäkring som tecknas av S:t Erik Försäkring gäller ansvar upp till 10 miljoner kronor.

Sista dag för anbuden är den 12 oktober.

S:t Erik Försäkring grundades år 1986 och ingår i den kommunala Stockholm Stadshus-koncernen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av dokumentationen för återförsäkringen för individuell olycksfallsförsäkring och här för allmän ansvarsförsäkring.


Försäkrings AB Göta Lejon handlar upp återförsäkring

Försäkrings AB Göta Lejon, captivebolag för Göteborgs stad, har gått ut i en offentlig upphandling av återförsäkring. 

Upphandlingarna avser tre olika delmoment: 

• Fakultativ återförsäkring för spårvagnstrafiken i Göteborgs Spårvägar AB. Försäkringen har en övre gräns på 75 miljoner kronor. 

• Fakultativ trafikförsäkring. Avser återförsäkring av trafikförsäkring för fordon och järnvägstrafik. Försäkringen har en övre gräns på 300 miljoner kronor. 

• Fakultativ fastighetsförsäkring för Göteborg Energi och Renova. Värdet av de försäkrade fastigheterna uppgår till cirka 40 miljarder kronor. 

Sista ansökningsdag för upphandlingarna är den 8 oktober. 

Kommunassurans Syd handlar upp lösning för återförsäkring