Etikett: Peter Stark

Konsumenternas vässar jämförelsen av reseförsäkringsskyddet

Konsumenternas Försäkringsbyrå har förbättrat informationen om hemförsäkringarnas reseskydd, genom att jämföra dubbelt så många moment som tidigare. Bland annat jämförs nu ersättningarna för riskfyllda aktiviteter, graviditet på resa och ersättningsresa. 

Reseskyddet i hemförsäkringarna har ökat i betydelse på senare år.

Svenskarna reser mer och i många hemförsäkringar är skador inom resor numera den största eller näst största skadetypen, mätt i utbetalda ersättningar.

– Vi ser att bolagen har olika omfattningar och undantag i reseskydden och vi visar nu på ett bättre sätt i vår jämförelse hur försäkringarnas reseskydd skiljer sig åt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här kan du ta del av jämförelserna från Konsumenternas Försäkringsbyrå.